Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

74. generalna skupščina evropskega sveta gradbenih inženirjev: Sprejeta deklaracija o vzdrževanju infrastrukture

IZS med udeleženci konference

Gradbeni inženirji so pozdravili uvodni nagovor predsednika ECEE Andreasa Brandnerja, ki je opozoril na disrupcije pri proizvodnji ter distribuciji gradbenih materialov zaradi pandemije in vojne v Ukrajini. Pri tem je izpostavil kritični pomen vzdrževanja in nadgradnje infrastrukture v Evropi, vključno z dostopom do vode, prevozne infrastrukture, kanalizacije ter zniževanje vlaganj v infrastrukturne projekte. Udeleženci konferenco so potrdili prizadevanja za utrjevanje ugleda stroke, oblikovanja ustreznega zakonodajnega ter regulativnega okolja ter razvoj trajnostnih rešitev.

74. generalne skupščine ECCE se je poleg gostov Inženirskega združenja sredozemskih držav (EAMC) in Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC), udeležilo več kot 40 delegatov iz držav članic ECCE, vključno s pooblaščenim inženirjem Dejanom Prebilom, članom IZS. »Težave gradbenih inženirjev po Evropi so na mnogo področjih podobne, zato je skupno udejstvovanje zelo smiselno. Poenoten glas evropskih gradbenih inženirjev je močnejši in lahko vpliva na prihodnje usmeritve na evropski ravni ter privede tudi do sprememb evropske, posledično pa tudi nacionalne regulative. Udeležba na generalni skupščini ECCE je bila med drugim koristna tudi zaradi vpogleda v tujo gradbeno regulativo. Po pogovoru s prisotnimi delegati na primer lahko podam ugotovitev, da v prav nobeni od teh držav vodenje projektiranja stavb ni omejeno zgolj na arhitekturno stroko, za kar si arhitekti pri nas neupravičeno prizadevajo. Taka ureditev bi povsem verjetno pomenila unikum v Evropi, morda celo na svetu.«

Na konferenci je bil podpisan Sporazum o sodelovanju med Evropskim svetom gradbenih inženirjev in Evropskim svetom inženirskih zbornic, ki spodbuja skupna prizadevanja za boljši posluh za glas inženirjev v Evropi in povečuje prepoznavnost obeh organizacij v evropskih institucijah. V sklopu Brandnerjeve pobude pa se je konferenca zaključila z objavo deklaracije iz Valette, ki predstavlja stališče ECCE glede vzdrževanja infrastrukture za prihodnje izzive Zelenega dogovora. Za ogled deklaracije kliknite na to povezavo.

Nazaj