Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Prenova objekta stare Tovarne ROG

Slika 1: Objekt stare tovarne Rog po prenovi (foto: arhiv Makro 5 gradnje, d. o. o.).

Lokacija: Trubarjeva ulica 72, Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Projektant arhitekture: BAX studio, Barcelona
Projektant gradbenih konstrukcij: ELEA iC projektiranje in svetovanje, d. o. o.
Izvajalec: Makro 5 gradnje, d. o. o.
Vrednost del: 30 mio. EUR z DDV

Obstoječi objekt stare tovarne Rog se je zaradi zgodovinskoarhitekturne vrednosti deloma ohranil in hkrati celovito obnovil. Tako je središču Ljubljane zdaj vzpostavljeno novo mednarodno kreativno in družabno središče, tesno vpeto v lokalno dogajanje.Sliki 2 in 3: Dokončana vhodna avla in terasa na južni strani objekta (foto: arhiv Makro 5 gradnje, d. o. o.).

Prenova objekta stare tovarne Rog je obsegala rekonstrukcijo obstoječega dela tovarne Rog in prizidavo oz. novogradnjo objekta ob njem. Tlorisna velikost in višinski gabariti obstoječega objekta stare tovarne Rog so morali skladno s kulturnovarstvenimi zahtevami ostati nespremenjeni. Rekonstrukcija in sprememba namembnosti sta se zato izvajali le znotraj objekta. V celoti se je morala ohraniti tudi obstoječa armiranobetonska konstrukcija.


Slika 4: Pogled na objekt pred pričetkom prenove (foto: arhiv Elea iC, d. o. o.).


Slika 5: Notranjost objekta pred prenovo (foto: arhiv Elea iC, d. o. o.).

V celotnem obstoječem objektu so se odstranili stara okna in ostalo stavbno pohištvo ter se zamenjali z novimi. Prav tako so se odstranili stari tlaki in se zamenjali z novimi. Izjema je bil tlak iz macesnovih kock v prvem nadstropju, ki se je rekonstruiral z enakimi kockami. Na severni fasadi tovarniškega poslopja so se porušili nekateri parapeti obstoječih okenskih odprtin in se spremenili v prehode. Razširili so se nekateri obstoječi prehodi, odstranili so se vsi notranji predelni zidovi. Za izboljšanje potresne varnosti so se ob vzhodno in zahodno fasado v notranjosti objekta dodale armiranobetonske stene, v osrednjem delu pa prostorski jekleni diagonali. Konstrukcija se je v notranjosti ojačala s karbonskimi trakovi, ki so se lepili na obstoječo konstrukcijo. Plošča nad obstoječim prizidkom vzdolž južne fasade se je zaradi dotrajanosti odstranila in zamenjala z novo, pri tem pa se lega in oblika nosilcev ni spreminjala.


Slika 6: Čiščenje medetažne obokane konstrukcije (foto: arhiv Elea iC, d. o. o.).


Slika 7: Obstoječi nosilni elementi medetažne konstrukcije (foto: arhiv Elea iC, d. o. o.).


Slika 8: Jeklena natezna vez oboka (foto: arhiv Elea iC, d. o. o.).


Slika 9: Utrjevanje slopov z lepljenjem karbonskih trakov (foto: arhiv Elea iC, d. o. o.).


Slika 10: Vgradnja prostorskih jeklenih diagonal za izboljšanje potresne varnosti objekta (foto: arhiv Makro 5 gradnje, d. o. o.).


Slika 11: Ojačenje zunanjih sten z armiranim torkretom (foto: arhiv Elea iC, d. o. o.).

Ob severni fasadi obstoječega objekta se je porušilo staro stopniščno jedro. Nadomestil ga je nov objekt tlorisnih in višinskih gabaritov 124,10  23,22  18,70 m. Spomeniško zaščitena armiranobetonska konstrukcija objekta pri tem ni bila okrnjena ali prekinjena. V novem objektu se poleg dveh požarnih stopnic, postavljenih na skrajna konca, nahajata še panoramsko dvigalo in osrednje stopnišče. Nove AB-plošče prizidka povezujejo obstoječo stavbo z armiranobetonskimi jedri, ki zagotavljajo dodatno vertikalno in prečno horizontalno togost. Posebna pozornost se je namenila transparentnosti novega severnega prizidka z namenom ohranitve vidnosti severne fasade stare tovarne s Trubarjeve ulice. Nov prizidek tako poleg vertikalnih omogoča tudi horizontalno komunikacijo ter obenem ponuja prostor druženja in prireditev.


Sliki 12 in 13: Nov prizidek ob obstoječem objektu (foto: arhiv Eleia iC, d. o. o., in Makro 5 gradnje, d. o. o.).

Med prenovo je bila zgrajena tudi kletna etaža, v katero so umeščeni tehnični prostori ter parkirna hiša, namenjena uporabnikom Roga in okoliškim prebivalcem. Na mestu nekdanjega tovarniškega dvorišča pa je zrasel nov, 8000 m2 velik park, ki je namenjen dnevni rabi meščanov in javnim prireditvam.


Slika 14: Novi park, ki je zrasel na nekdanjem tovarniškem dvorišču (foto: arhiv Makro 5 gradnje, d. o. o.).

V pritličje osrednjega dela stare tovarniške stavbe je umeščena glavna vhodna avla. Obnjo so postavljene delavnice s stroji za 3D-printanje. Pritličje obstoječega prizidka ob nabrežju Ljubljanice je namenjeno specifičnim trgovinicam, spremljajoči restavraciji in lokalom. Prostori prvega nadstropja tovarne Rog so namenjeni spremljevalnemu javnemu delu programa, kot so večnamenska dvorana, razstavna dvorana, knjižnica in kavarna. Pri tem se prostori povezujejo s teraso nad starim južnim prizidkom. Prostori drugega in tretjega nadstropja so namenjeni različnim ateljejem. V tretjem nadstropju je še pet bivalnih ateljejev in administracija Centra Rog.

Sliki 15 in 16: Dokončani stekleni prizidek vzdolž severne fasade Centra Rog in detajl restavrirane historične južne fasade na Petkovškovem nabrežju (foto: arhiv Makro 5 gradnje, d. o. o.).

Objekt je bil predan v uporabo oktobra 2023. Center Rog bo s sodobno infrastrukturo organizacijam, posameznikom in obiskovalcem ponujal ustvarjalno okolje na področju uporabnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture.

Avtorji fotoreportaže: Matjaž Beltram, Tina Vatić (Elea iC, d. o. o.) in Mirzet Šabić, Tihomir Pilić (Makro 5 gradnje, d. o. o.).

VIR: Gradbeni vestnik, GV-12-2023.pdf (zveza-dgits.si)

Nazaj