Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Fotoreportaža: Montaža jeklenega nosilca novega nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani

Slika 1: Jekleni nosilec po končani montaži

Lokacija: Dunajska cesta v Ljubljani
Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Projektant gradbenih konstrukcij: Tiring, d. o. o., in Elea iC, d. o. o.
Inženir: DRI upravljanje investicij, d. o. o.
Izvajalec: Konzorcij: CGP, d. d. (vodilni partner), SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d., GH Holding, d. o. o., in GGD, d. d.

Sovprežna prekladna konstrukcija novega nadvoza nad Dunajsko cesto je sestavljena iz šestih zrakotesnih jeklenih škatlastih nosilcev in armiranobetonske plošče. Jekleni nosilec je dolžine 46,0 m in širine 3,7 m. Njegova masa je približno 80 ton. Izdelan je iz jekla kvalitete S 355 J2+N (izvedbeni razred EXC 3). Na zunanji strani je protikorozijsko zaščiten z barvnim sistemom, v notranjosti pa protikorozijske zaščite ni predvidene, saj je izveden v obliki zrakotesne škatle. Jekleni nosilec v končni fazi nalega preko sfernih ležišč na vmesna stebra ter je togo vpet v krajne opornike.

Montaža prvega izmed šestih jeklenih nosilcev je potekala v noči s 15. na 16. april. Zvarjen je bil v Mariboru in je bil s posebnim transportom v nočnih urah pripeljan na gradbišče v Ljubljano. V času montaže je bila vzpostavljena popolna zapora Dunajske ceste. Za montažo sta se uporabili dve avtodvigali nosilnosti 230 t in 250 t. Predhodno je bil narejen načrt montaže s prikazanimi pozicijami avtodvigal in jeklenega nosilca za posamezne kritične faze. Ker je bila izkoriščenost nosilnosti obeh avtodvigal pri montaži jeklenega nosilca blizu maksimalne nosilnosti, je bilo zelo pomembno točno pozicioniranje tako avtodvigal kot tudi pripeljanega jeklenega nosilca. Pozicioniranje je potekalo z geodetskim vrisom pozicijskih točk. Ena izmed ključnih faz pri dvigu je bila rotacija jeklenega nosilca, kar je zahtevalo veliko usklajenost obeh upravljavcev avtodvigal. Zaradi dobrega načrtovanja, organizacije na gradbišču ter usposobljenosti vseh, ki so neposredno sodelovali pri montaži, je ta potekala hitro in brez težav.

Slika 2: Transport jeklenega nosilca in montaža dvižnih vrvi Slika 3: Začetni dvig jeklenega nosilca

Sliki 4 in 5: Druga faza montaže – rotacija jeklenega nosilca
Sliki 6 in 7: Zaključna faza – pozicioniranje nosilca na končno mesto (ležišča)


Avtorja fotoreportaže: Ervin Struna, univ. dipl. inž. grad., in Andrej Kralj, inž. grad. (oba CGP, d. d.)

Vir: Gradbeni vestnik, marec 2024

Nazaj