Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.DOSEŽKI

Stavba za kulturo in razvedrilo - Cukrarna

Tip projekta: Stavba za kulturo in razvedrilo 

Lokacija: Ljubljana, Slovenija 

Kvadratura: 10.000 m² 

Čas izvedbe: 2017 

Storitve: Gradbene konstrukcije: IDZ, PGD, PZI 

Arhitektura: Scapelab d.o.o. 

Objekt Cukrarna je bil zgrajen leta 1828 in je večino 19. stoletja deloval kot rafinerija sladkorja, kasneje je bila v njem kasarna. Predstavlja pomemben arhitekturni spomenik industrijske arhitekture 19. stoletja. Obstoječi objekt je zasnovan kot opečna zidana konstrukcija. Nosilne stene se z višino objekta tanjšajo od pritličja proti ostrešju. Objekt je temeljen na zidanih kamnitih temeljih. Obstoječe ostrešje je leseno. V sklopu rekonstrukcije so bile zrušene vse notranje nosilne in predelne stene, ohranile so se le obodne stene objekta. Izvedene so nove jeklene konstrukcije medetaž, ki so obešene na jekleno konstrukcijo ostrešja in horizontalno vpete v obstoječe opečne stene, ojačene z armiranobetonsko oblogo. V pritlični etaži, razen obodnih sten, ni vertikalnih nosilnih elementov. Temelji objekta so obbetonirani, razširjeni in ojačani z jet-grouting koli. Nosilna konstrukcija objekta je kombinacija armiranobetonskih sten, jeklene medetažne konstrukcije in ostrešja. Ohranjene opečne obodne stene so obbetonirane v debelini od 30 do 80 cm. Medetažne jeklene konstrukcije so zasnovane kot palični sovprežni nosilci s hi-bond medetažno ploščo debeline 15 cm in so preko jeklenih vešal obešene na nosilne strešne okvirje. Nova kletna etaža, višine 5,5 m je zasnovana z obodnimi armiranobetonskimi stenami debeline 30 cm in montažno medetažno konstrukcijo s prednapetimi TT-ploščami višine ca 1,0 m in razpona 11,0 do 16,0 m. Glavni vhod v stavbo je urejen z rečne strani, pred njim je ploščad, ki služi tudi kot kolesarska in peš pot. V okviru galerije deluje nova kavarna, ki se po potrebi spremeni v prireditveni prostor. Vhod kavarne s strani Roške ceste je urejen z amfiteaterskim stopniščem, ki se na vrhu nadaljuje v manjše parkirišče za obiskovalce.

Fotografije: Arhiv Scapelab arhitektura d.o.o.

Pooblaščena inženirja: Angelo Žigon, univ.dipl.inž.grad. in Tomaž Strmole, univ.dipl.inž.grad.

Nazaj