Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.DOSEŽKI

Logistični center Lidl

Tip projekta: Novogradnja 

Vrsta objekta: Skladišča (hladilnice in specializirana skladišča), lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja (energetski objekt-trafo postaja), druge poslovne stavbe (vratarnica) 

Lokacija: Arja vas, Slovenija 

Površina (neto površina v m2): 56.546,64 m2 

Investicijska vrednost: 55.111.092,50 € (z DDV) 

Čas izvedbe: 2016 - 2018 projekt, 2018 – 2019 izvedba 

Storitve: celotna projektna dokumentacija (IDZ, PGD, PZI, PID) 

Arhitektura: Elea iC 

Investitor: LIDL Slovenija d.o.o. k.d. 

Osnovna funkcija logističnega centra je sprejem in skladiščenje blaga v primernih temperaturnih in sanitarnih pogojih glede na vrsto blaga ter priprava blaga na nadaljnjo distribucijo do trgovin. Sestavljajo ga različna skladišča glede na vrsto blaga in temperaturne režime. V objektu je visoko regalno skladišče, skladišče neživil, skladišče mesa, skladišče sadja in zelenjave, skladišče čokolade, hladilnice s temperaturo +1°C +2°C +4°C in +14°C, prostor s temperaturnim režimom +18°C ter zamrzovalna komora s temperaturo -24°C. Sestavni del centra so tudi prostori za zaposlene ter pisarniški prostori za upravo, energetski objekt in vratarnica. Prostori skladišča so povezani s komunikacijskimi potmi za viličarje, s katerimi se izvaja manipulacija do nakladalnih ramp. Predviden dnevni promet je do 432 tovornjakov, priklopnikov.


Vodja projekta: Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.

Pooblaščeni inženir: Marko Pavlinjek, univ.dipl.inž.grad.

Nazaj