Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.DOSEŽKI

Kolesarska brv v Medvodah

Lokacija: Medvode, Slovenija 

Vrsta mostu: brv za kolesarje in pešce 

Vrsta konstrukcije: mrežni lok Dolžina: skupna 118,35 m, glavni razpon 83,2 m, stranski razponi na dostopnima klančinama 10 m Širina preklade: 4,50 m Globina temeljenja: – 10 m (piloti) 

Leto izvedbe: 2019 – 2021 

Storitev: idejna zasnova, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo 

Investitor: Občina Medvode, Slovenija 

Naročnik: LUZ, d.d., Ljubljana, Slovenija 

Kolesarske poti so v občini Medvode slabo urejene, saj posamezni odseki niso medsebojno povezani, obenem pa ne omogočajo komunikacije med obrobjem in središčem naselja. Večina poti je tudi preozkih ali poškodovanih, kar še dodatno omejuje njihovo uporabo. Načrtovana gradnja novih varnih kolesarskih poti bo tako pomembno vplivala na povečanje števila tistih, ki kolo uporabljajo za dnevne migracije, obenem pa se bo zmanjšalo število avtomobilov v središču. Brv je umeščena med odseka Medvode Preska – Medvode center in Medvode center – Pirniče – Vikrče. Dvojen jeklen mrežni lok reko Savo premošča v enem razponu, s čimer smo se izognili postavitvi podpor v strugo. Preklada glavnega razpona je sovprežna, medtem ko je ukrivljena dostopna klančina na levem bregu armiranobetonska. Sotočje Save in Sore Reka predstavlja krhko življenjsko okolje številnih ribjih vrst, zato smo za gradnjo predvideli inovativen pristop brez poseganja v strugo. Glavni razpon brvi je bil sestavljen v začasni delavnici na levem bregu, na končno lokacijo pa se je brv dvignilo z dvigalom Terex Demag, s kapaciteto 600 t, ki se ga je v ta namen pripeljalo iz tujine s 35 vlačilci. Samo dvigalo z balastom je težko 452 t, breme pa 62,8 t.


Pooblaščena inženirja: Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad. in dr. Jaka Zevnik, univ.dipl.inž.grad.

Nazaj