Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.DOSEŽKI

Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini - Naprave za pripravo pitne vode (NPPV)


Leto izdelave projekta: 2013
Avtorji projekta: izvedba projekta v konzorciju: Esotech, d.d. (vodilni partner), VonRoll BHU GmbH (partner zadolžen za tehnologijo) in Gorenje projekt d.o.o. (partner – mala HE na NPPV Grmov vrh)
Leto izgradnje projekta: 2013-2015
Kraj izvedbe projekta: Velenje

Predstavitev projekta


Obstoječa priprava pitne vode v Šaleški dolini ni več zadostovala zahtevam EU smernic in uredbi R Slovenije o pitni vodi. Esotech, d.d. kot glavni izvajalec projekta je problematiko vodnih virov v Šaleški dolini učinkovito rešil s koncipiranjem nove in napredne tehnološke rešitve na treh novo zgrajenih NPPV: Grmov vrh, Čujež in Mazej. Prednosti novih tehnoloških rešitev, ki so ljudem in okolju prijazne, so v učinkovitejšemu čiščenju vode, fleksibilnosti procesov priprave pitne vode, nižjih obratovalnih stroških, avtomatiziranemu delovanju (brez posadke) naprav ipd.

Pogodbena dela in posebnosti projekta obsegajo:
- projektiranje (DGD, PZI, PID) in pridobitev gradbenih dovoljenj, izvedba vseh del in dobave, zagoni, testiranja in poskusno obratovanje, skladno z določili FIDIC rumena knjiga,
- mala HE Grmov vrh proizvaja električno energijo za lastne potrebe NPPV,
- predpriprava z visoko zmogljivim lamelnim usedalnikom (LHPS),
- napredna in učinkovita tehnologija priprave pitne vode,
- okolju prijazni izpusti – obdelava odpadnih voda.

Predstavitev rešitve


V spodnji preglednici so prikazane maksimane zmogljivosti in procesne tehnologije treh NPPV za pripravo pitne vode v Šaleški dolini.

Podatek / naprava

NPPV Grmov vrh

NPPV Mazej

NPPV Čujež

Max.pretok (l/s)

120 z možnostjo

nadgradnje na 180

30

120

Max. motnost vstopne vode (NTU)

1000

30

80

Procesna tehnologija

koagulacija flokulacija sedimentacija

filtri z aktivnim ogljem ultrafiltracija dezinfekcija

obdelava pralne vode

filtri z aktivnim ogljem flokulacija ultrafiltracija dezinfekcija

obdelava pralne vode

flokulacija ultrafiltracija dezinfekcija

obdelava pralne vode


Predstavitev projekta za širšo javnost

Izveden projekt je vplival na: (1) izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo na območju Šaleške doline, (2) zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne oskrbe z zdravo in kvalitetno pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline, (3) medsebojno povezavo treh obstoječih sistemov oskrbe s pitno vodo v en sam integrirani sistem, ki je učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja, (4) zaščito voda Šaleške doline, (5) dvig kakovosti življenja prebivalstva in (6) omogočanje večjega gospodarskega razvoja Šaleške doline.

NPPV Grmov vrh.

Ultrafiltracija.

Računalniški model - predpriprava. 

Centralni nadzorni sistem.

Pripravila: Jožica Sofia Andrini.

Nazaj