Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRDogodki

Teden programa ESPON 2021

 

Med 29. novembrom in 2. decembrom 2021 bo v okviru programa sodelovanja ESPON 2020 in v sodelovanju s slovenskim predsedovanjem Svetu EU potekal teden programa ESPON. Osrednja dogodka sta posvet o novem programu ESPON 2030 ter ESPON seminar. Tokrat bo v luči ukrepov, sprejetih v zvezi z omejevanjem COVID, dogodek v celoti potekal preko spleta.

Eden ključnih poudarkov letošnjega seminarja bo predstavitev novega programa sodelovanja ESPON 2030 in uradni začetek procesa posvetovanja z namenom opredelitve ključnih tematskih področij. Udeleženci bodo tako imeli možnost aktivno sodelovati pri oblikovanju osrednjih aktivnosti programa v naslednjem desetletju,  ki bodo zajemale naslednja prioritetna področja:

  • Zorni kot vseh ljudi in krajev
  • Podnebno nevtralni teritoriji
  • Upravljanje novih področij
  • Na krize odporna območja


Osrednja tema letošnjega seminarja ESPON bo kakovost življenja oziroma “Quality of Life for territorial and citizen-centric policies”. Razprave o dopolnjevanju ekonomskih in socialnih kazalcev rasti s kazalci kakovosti življenja so vse glasnejše in kakovost življenja je vse pomembnejši cilj oblikovalcev politik. Pandemija koronavirusa je razmislek o tej temi le še poglobila. Na seminarju ESPON bo v okviru najnovejših študij predstavljena metodologija ocenjevanja kakovosti življenja skozi prizmo konkretnih krajev in ob upoštevanju potreb njihovih prebivalcev.

Med tednom programa ESPON bodo izšli:

  • 29. november: nova izdaja ESPON revije TerritoriALL, ki se osredotoča na prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU, na najnovejše ESPON raziskave in program ESPON 2030
  • 30. november: policy brief s povzetkom ESPON raziskave “Quality of Life for territorial and citizen-centric policies”
  • 1. december: nov Atlas z več kazalci za opis kakovosti življenja v Sloveniji in sosednjih regijah
  • 1. - 2. december: niz spletnih delavnic v zvezi z najnovejšimi ESPON raziskavami

Registrirate se lahko https://www.espon.eu/quality-life.

 

Vabimo vas k udeležbi!

Nazaj