Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Dogodki

Strokovni posvet SLOCOLD: Zadrževalniki - aktivni ukrep v prilagoditvi podnebnim spremembam

Vabimo vas, da se udeležite strokovnega posveta: ZADRŽEVALNIKI - AKTIVNI UKREP V PRILAGODITVI PODNEBNIM SPREMEMBAM, ki ga organizirata Slovenski komite za velike pregrade – SLOCOLD in Makedonski komite za velike pregrade – MACOLD, s podporo Inženirske zbornice Slovenije in Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. Posvet bo potekal 4. decembra na način spletne konference.

Podrobnejša vsebina je razvidna iz vabila, ki je objavljeno tukaj.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetovanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Prijave za posvet pošljite na elektronski naslov Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije: gradb.zveza@siol.net. Pri prijavi je potrebno priložiti naslednje podatke:

Ime:

Priimek:

Naslov bivališča (za izstavitev računa):

e-poštni naslov (za obveščanje o posvetu):

potrdilu o plačilu kotizacije:

 

Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 50 EUR in vključuje stroške organizacije posveta in zbornik posveta v pdf obliki. Če je plačnik kotizacije udeleženca podjetje, je potrebno za izstavitev računa navesti: ime, naslov ter davčno številko podjetja. Kotizacijo je treba nakazati na račun SLOCOLD: SI56-0201-0001-9573-887, BIC: LJBASI2X, sklic: 00 0412-2020, namen nakazila: ime in priimek udeleženca.

 

Pri prijavi morajo udeleženci potrditi izjavo o uporabi osebnih podatkov za potrebe dogodka:

DA – strinjam se z uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene vodenja evidence o udeležencih dogodka, obveščanja po e-pošti v zvezi s prijavo, izdajo računa in potrdila o prisotnosti na dogodku ter urejanja glede pripisa kreditnih točk z IZS.

 

Vabljeni!

Nazaj