Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRDogodki

SLOVENSKI INŽENIRSKI DAN

INTEGRALNO PROJEKTIRANJE IN INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADENJ USTVARJATA TRANSPARENTNOST PRI GRADNJI OBJEKTOV

V Cankarjevem domu se je zbralo več kot tisoč pooblaščenih inženirjev - članov Inženirske zbornice Slovenije, ki so se odločili svoj dan – svetovni dan inženirjev – praznovati v izobraževalnem duhu. Rdeča nit domačih in tujih predavateljev je integralno projektiranje in informacijsko modeliranje gradenj, ki ustvarja transparentnost pri gradnji objektov z vidika financ, časa in vzdrževanja.

»Inženirji z vsega sveta bodo od letos naprej vsako leto 4. marca praznovali svetovni inženirski dan s polnim imenom »World Engineering Day for Sustainable Development«. Datum vsakoletnega inženirskega dneva je potrdila UNESCOVA generalna skupščina novembra lani. S tem dejanjem je izpostavila pomembno vlogo inženirjev pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, za katerega si prizadevamo v Sloveniji, Evropi in svetu. Trajnostni razvoj brez inženirjev namreč ni mogoč. Začetki pobude segajo v leto 2016, dokončno pa je bil 4. marec izbran zato, ker je bila na ta dan pred petdesetimi leti ustanovljena Svetovna zveza inženirskih organizacij (WFEO), ki je bila tudi predlagateljica novoustanovljenega svetovnega inženirskega dneva. Svetovni inženirski dan obeležujemo s koordiniranimi dogodki po vsem svetu in vesel sem, da se nas je na prvem svetovnem dnevu inženirjev zbralo več kot tisoč inženirjev tudi v Sloveniji,« je na odprtju dogodka povedal predsednik Inženirske zbornice Slovenije mag. Črtomir Remec.

Pomen dela inženirjev in njihove vloge v družbi, je s svojim nagovorom na dogodku podprl tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. Njegov nagovor je objavljen  tukaj (696 KB). Novica o dogodku je objavljena tudi na njihovi spletni strani na povezavi  http://www.ds-rs.si/?q=novice/prvi-svetovni-inzenirski-dan-v-sloveniji.

Plenarni del predavanj je s predstavitvijo dileme, ali mora pri vodenju projektov res prevladovati ena od strok, začel predsednik matične sekcije strojnih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije Mitja Lenassi. S tem je pokazal na nejasna določila Gradbenega zakona, ki je v veljavi dobri dve leti, in ki je prinesel, a ne tudi pojasnil, termina »integralno projektiranje« in »prevladujoča stroka pri projektiranju«. »Ker si ju zato (lahko) vsak predstavlja po svoje, prihaja do velikih težav v praksi. Poleg tega sta si termina v direktnem nasprotju,« je bil nazoren Lenassi, ki je med drugim  tudi član dveh uglednih ameriških inženirskih združenj ACG in ASHRAE.

Michael Proprenter iz avstrijskega podjetja iC consulenten Ziviltechniker, je projektni vodja 27 kilometrov dolgega železniškega predora Semmering v Avstriji, ki je trenutno v gradnji. Konstrukcija vključuje predor, jaške in kaverne ter je razdeljena na različna razgibana in medsebojno delujoča gradbišča. Poleg tehnične vsebine je predstavil tudi organizacijo gradnje in vlogo vseh, ki sodelujejo v tako velikem infrastrukturnem projektu, kar je bilo za udeležence iz razloga, ker se nam v Sloveniji v kratkem obeta gradnja več predorov (Karavanke, na trasi drugega tira Divača-Koper), še posebej zanimivo.

Andrej Ržišnik, direktor podjetja Protim Ržišnik Perc, poznanega po integralnem projektiranju in celovitem vodenju gradbenih projektov, je na primeru logističnega centra Cargo na Brniku predstavil ravno prednosti tovrstnega projektiranja: »Integralno projektiranje bazira na interdisciplinarnem in stalnem hkratnem dialogu vseh akterjev: investitorja, arhitektov, inženirjev, kot tudi izvajalcev in uporabnikov. Uspešen dialog je lahko le enakopraven, ki poteka transparentno in je odprt za izmenjavo idej. Tako voden oziroma orkestriran dialog ustvarja jasno vsebino, prinaša zaupanje in zagotavlja močno verigo odgovornosti. Tveganja postajajo bolj obvladljiva, dolgoročni učinki so predvidljivi, pričakovanja in cilji pa realistični.

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM, Building Information Modelling) je osnova integralnega projektiranja, vse informacije interdisciplinarnega dialoga digitalizira in informatizira ter v integralnem modelu oziroma virtualnem dvojčku tudi vizualizira. Transparentnost ni več vprašanje zaupanja, saj jo informacijsko modeliranje gradenj zanesljivo ustvarja.«

Plenarni del predavanj pred okroglo mizo velikih javnih investitorjev je s predstavitvijo integralnega projektiranja na primeru Drugega tira Divača – Koper zaključil Angelo Žigon iz Elea iC. »Ključna pri integralnem projektiranju je pro-aktivna vloga vseh sodelujočih, kjer je vsaka navidezna malenkost pomembna. Pri tem se ključne odločitve in reševanje pomembnih detajlov prelaga na zgodnejše faze projektiranja. Le sočasno sodelovanje vseh strok na projektu omogoči kakovosten projekt, trajnostno gradnjo, ki je v današnjem času v evropskem klimatsko osveščenem okolju prioriteta. To lahko dosežemo le s konkretnimi spremembami v pristopu k investiciji; ena izmed teh je vpeljava integralnega projektiranja in gradnje, kar je v nasprotju s Slovenijo prepoznala tudi Evropska komisija. Naš Gradbeni zakon iz novembra 2017 uvaja namreč pojem »prevladujoče stroke«, kar je seveda v nasprotju z integralnim projektiranjem.«

Dopoldanski del se je zaključil z okroglo mizo z velikimi javnimi investitorji. Svoje poglede in izkušnje o integralnem projektiranju in vodenju projektov ter informacijskem modeliranju gradenj ter njihovo vključevanje v investicije, ki jih vodijo, so izmenjali direktor v upravi 2TDK Marko Brezigar, direktor družbe HESS Bogdan Barbič in mag. Črtomir Remec v vlogi direktorja Stanovanjskega sklada RS.

Vloga inženirjev v družbi

PREDAVATELJI

  Ali mora res ena od strok prevladovati?

Mitja Lenassi, direktor in ustanovitelj podjetja Lenassi, je pooblaščeni inženir, predsednik upravnega odbora Matične sekcije strojnih inženirjev in član upravnega odbora IZS. V letu 2011 je prejel posebno nagrado IZS za več inženirskih dosežkov. Je tudi član dveh uglednih ameriških inženirskih združenj, ACG in ASHRAE, pri prvem na podlagi opravljenega izpita leta 2008 in vsakoletno potrjenih strokovnih izkušenj, s čimer si je pridobil strokovni naziv Certified Commissioning Authority. Je tudi sodni izvedenec in cenilec za strojno inštalacijsko opremo ter naprave. Kot aktiven član zbornice piše strokovne članke in objavlja svoja mnenja v različnih medijih. Ima tudi bogate izkušnje kot predavatelj.

   Predor Semmering – Vodenje velikega infrastrukturnega projekta

Michael Proprenter, partner in glavni direktor za področje predorogradnje podjetja iC consulenten Ziviltechniker GesmbH s sedežem na Dunaju, je avstrijski strokovnjak za predorogradnjo z več kot 25. leti izkušenj pri načrtovanju, izvedbi in nadzoru nad gradnjo predorov. Med njegovimi največjimi projekti so gradnja predora Semmering, predora Wienerwald in predora Lainz. Sodeloval je pri več mednarodnih projektih v Črni gori, na Portugalskem, Švedskem, v Srbiji in tudi v Sloveniji, v zadnjem času je svoje izkušnje uporabil tudi pri projektih na Tajvanu in v ZDA.

   Misliti procesno pomeni misliti projektno

Dr. Mirko Orešković, direktor podjetja Investinženjering d.o.o. in predsednik GI Grupe d.o.o, Zagreb, je doktoriral iz projektnega vodenja v gradbeništvu na Univerzi v Zagrebu. Na poklicni poti je od asistenta na gradbišču postopno napredoval do direktorja in soustanovitelja podjetja Investinženjering d.o.o., kasneje pa tudi do mesta predsednika GI Grupe, ki združuje podjetja različnih strok. Prvi je na Hrvaškem začel uporabljati idejo neodvisnega monitoringa gradbenih projektov, danes pa velja za vodilnega hrvaškega strokovnjaka na tem področju. Je avtor dveh strokovnih knjig in več kot 70 znanstvenih publikacij s področja vodenja projektov. Mirko Orešković je dolgoletni predsednik Hrvaške zbornice gradbenih inženirjev (HKIG) in njen častni član, eden od ustanovnih članov Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC) in tudi njegov nekdanji predsednik.

   Projekt logistični center Cargo - Partner na Brniku

Andrej Ržišnik, ustanovitelj podjetja Ržišnik Perc in direktor podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o., Ljubljana, je končal študij arhitekture na Univerzi v Ljubljani, leta 1991 pa je z Andrejem Percem ustanovil podjetje Ržišnik Perc. Podjetje je skozi leta postalo prepoznavno kot vodilno slovensko podjetje za integralno projektiranje in celovito vodenje gradbenih projektov. Danes svoje delovanje usmerja v uvedbo digitalizacije in informatizacije procesov načrotvanja, gradnje in upravljanja nepremičninskih projektov (BIM), v delo arhitektov in inženirjev s ciljem pospešene internacionalizacije dejavnosti skupine Ržišnik Perc. Je tudi avtor številnih strokovnih člankov, študij in raziskav s področka arhitekture, energetske učinkovitosti stavb, prostorskega načrtovanja ter upravljanja z nepremičninami.

  Drugi tir Divača – Koper - Integralno projektiranje – oksimoron naših predpisov?

Angelo Žigon, direktor podjetja Elea iC d.o.o., Ljubljana, je končal študij gradbeništva v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot statik in projektant, nato pa je leta 1991 soustanovil podjetje Elea, ki je od leta 2001 del skupine iC, ki nudi celostno projektiranje in svetovanje za vse vrste objektov. Aktivno deluje kot gradbeni inženir, koordinator in vodja projektov, z bogatimi izkušnjami na področju visoko- in predorske gradnje. Dvakrat je prejel slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo, leta 2009 tudi nagrado IZS za izjemne inženirske dosežke. Je ustanovni član IZS in združenja SiBIM ter predsednik Slovenskega društva za podzemne gradnje (ITA Slovenija). Vodi konzorcij projektantov na projektu Drugi tir Divača - Koper, na katerem sodeluje več kot 150 inženirjev s podpornim osebjem raznovrstnih strok. S poznavanjem podobnih projektov iz tujine pomembno prispeva k racionalizaciji rešitev in usklajenosti z najnovejšimi mednarodnimi smernicami in trendi na področju upravljanja tako velikih in zahtevnih projektov.

Program Slovenskega inženirskega dne 2020

KREDITNE TOČKE

Za udeležbo na dogodku so pooblaščeni in nadzorni inženirji prejeli tudi kreditne točke.
Za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu z okroglo mizo so prejeli 3 kreditne točke, za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu pa prav tako 3 kreditne točke.

GALERIJO SLIK s Slovenskega inženirskega dne najdete tukaj

Videogalerija

Nazaj