Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Dogodki

Vabilo na delavnico o Evropskem pilotnem projektu »Integrirani postopki za seizmično ojačitev in energetsko učinkovitost stavb«

 

IZS in stroka na splošno že dalj časa opozarjamo na problematiko potresne odpornosti obstoječih objektov in k ukrepanju pozivamo tako odločevalce v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji. Že večkrat smo izpostavili, da je ob energetski sanaciji stavbe potrebno vzporedno poskrbeti tudi za potresno odpornost. Energetska sanacija potresno neodpornega objekta namreč ni smiselna, zato smo večkrat izrazili tudi naše nestrinjanje z nekritičnim subvencioniranjem energetskih sanacij potresno nevarnih objektov s strani države preko EKO sklada.

Očitno se je problema neprimernih parcialnih prenov stavb končno zavedla tudi Evropska komisija, saj v okviru Skupnega raziskovalnega središča (JRC) organizira delavnico o Evropskem pilotnem projektu »Integrirani postopki za seizmično ojačitev in energetsko učinkovitost stavb«. Delavnica bo potekala od 16. do 19.11.2020 v virtualnem okolju.

Cilj pilotnega projekta je poiskati rešitve, ki lahko po eni strani zmanjšajo potresno ogroženost ter po drugi povečajo energetsko učinkovitost obstoječih stavb. Projekt torej obenem stremi k povečanju odpornosti stavb na naravne nesreče in k omejitvi vpliva stavb na okolje.

Namen delavnice je vzbuditi zavedanje o izzivih in priložnostih na področju celovitih prenov stavb, ter razviti omrežje za izmenjavo informacij med zainteresiranimi stranmi in za usmerjanje prihodnjih projektnih ukrepov ter udeležence seznaniti z namenom projekta in možnostim, ki se s projektom ponujajo.

Več informacij lahko najdete v letaku. Program dogodka pa je objavljen tukaj

Na delavnico se lahko prijavite tu: prijava. V primeru prijave boste tik pred pričetkom dogodka prejeli nadaljnja navodila za vključitev. 

 

Vabljeni k udeležbi!

Nazaj