Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRDogodki

4. marec - Slovenski inženirski dan 2022: Prenova stavb in infrastrukture

 

Ob boju s podnebnimi spremembami je potrebno stremeti k prenovam pred novogradnjami. Ogljični odtis in vpliv na okolje sta namreč pri prenovah objektov praviloma manjša. Tako s tega vidika, kot z vidika starosti stavbnega fonda lahko pričakujemo, da bo delež prenov v prihodnosti naraščal. Inženirji pa opozarjamo, da je prenove treba izvajati celostno in premišljeno, vključujoč široka inženirska znanja in izkušnje ter upoštevajoč vse dejavnike in okoliščine pri uporabi objekta in ne zgolj energetsko učinkovitost, kar je v zadnjih letih žal prepogosta praksa pri prenovi stavb. Najmanj trajnosten objekt je tisti, ki se po izvedeni energetski prenovi poruši po potresu, ali morda zgori v požaru, naj si bo zaradi slabo zasnovane fasade, neprimernega strelovoda ali kakšnega drugega vzroka. Vprašljivo smiselna je tudi obsežna prenova objekta brez ureditve ustreznega prezračevanja, kar se je še posebej izkazalo v zadnjem obdobju zaznamovanem z epidemijo virusa. Vse navedeno je seveda mogoče smiselno prenesti tudi na inženirske objekte.

Z željo po dvigu zavedanja inženirjev in celotne družbe o pomembnosti celovitega prenavljanja objektov, letošnji Slovenski inženirski dan posvečamo predstavitvi novosti in dobrih praks pri prenovi stavb in infrastrukture.

Slovenski inženirski dan se bo odvil 4. marca na svetovni dan inženirstva. Zaradi aktualnih epidemioloških razmer bo tudi letos potekal na daljavo.

VEČ O DOGODKU

Program

Spletna konferenca je sestavljena iz dveh delov: dopoldanskega - plenarnega dela in šestih popoldanskih - sekcijskih delov.

Glavni tuji govorec na plenarnem delu konference bo Paolo Negro iz znanstvenega središča Evropske komisije, ki bo predstavil iniciativo Evropske komisije Novi evropski Bauhaus ter pilotski projekt, v katerem so proučevali možnosti integracije tehnik za potresno utrjevanje objektov in izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.

PROGRAM

Popoldanski sekcijski deli konference bodo v povezavi z nosilno temo osredotočeni na stroko oziroma stroke, združene v vsaki od matičnih sekcij.

Kreditne točke

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

Izjema so člani Matične sekcije geodetov, ki bodo za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin.

Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2022.

Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke namreč pripisane avtomatično.

Prijava

Z zbiranjem prijav smo že pričeli.

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del, lahko pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Prijava samo na popoldanski sekcijski del ne pomeni hkratne prijave na dopoldanski plenarni del. V kolikor se želite udeležiti obeh delov, izbirate med paketi 8 do 13.

Povezava za ogled konference, ki jo boste prejeli na podlagi prijave, bo personalizirana. To pomeni, da bo na eno prijavo (e-naslov) mogoč le en ogled.

PRIJAVITE SE ZDAJ

Vljudno vabljeni k udeležbi!

VEČ INFORMACIJ

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si 
069 910 180, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si 

 

Nazaj