Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

STROKOVNI NADZOR

Matična sekcija gradbenih inženirjev   

Andrej Knez univ.dipl.inž.grad.
Angelo Žigon univ.dipl.inž.grad.
Evgen Mugerli univ.dipl.inž.grad.
mag. Irena Andrejašič Troha univ.dipl.inž.grad.
Jožef Herga univ.dipl.inž.grad.
Ksenija Štern univ.dipl.inž.grad.
Miha Lokar univ.dipl.inž.grad.
Primož Kvaternik univ.dipl.inž.grad.
mag. Slovenko Henigman univ.dipl.inž.grad.
dr. Vojkan Jovičić univ.dipl.inž.grad.
Edmond Mahnič univ.dipl.inž.grad.
Lucija Remec univ.dipl.inž.grad.
mag. Tadej Markič univ.dipl.inž.grad.
mag. Samo Mikluš univ.dipl.inž.grad.
dr. Samo Peter Medved univ.dipl.inž.grad.
dr. Uroš Krajnc univ.dipl.inž.grad.
Julija Žveplan Dolar univ.dipl.inž.grad.
mag. Marko Gspan univ.dipl.inž.grad.
mag. Denis Petelin Žerovnik univ.dipl.inž.grad.
Metka Zajc-Pogorelčnik, univ.dipl.inž.grad.
Nevenka Rihtarič, univ.dipl.inž.grad.

 

Matična sekcija elektro inženirjev   

Dušan Mrak univ.dipl.inž.el.
Milan Šerc univ.dipl.inž.el.
mag. Drago Pavlič univ.dipl.inž.el.
Dragomir Radulović univ.dipl.inž.el.
Boštjan Vindšnurer univ.dipl.inž.el.
Dušan Jeftič univ.dipl.inž.el.
Ivo Blaževič univ.dipl.inž.el.
mag. Borut Glavnik univ.dipl.inž.el.

 

Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev  

dr. Goran Pipuš univ.dipl.inž.kem.inž.
Klementina Hrast univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
mag. Aleš Glavnik univ.dipl.inž.str.
mag. Tadej Markič univ.dipl.inž.grad.
Darko Kruder univ.dipl.inž.str.

 

Matična sekcija geodetov   

mag. Branko Kovač univ.dipl.inž.geod.
Miran Brumec univ.dipl.inž.geod.
Barbara Kremesec univ.dipl.inž.geod.
Martina Pavlin univ.dipl.inž.geod.

 

Matična sekcija inženirjev rudarske in geotehnološke stroke   

dr. Borut Petkovšek univ.dipl.inž.geol.
Marjeta Vrančič univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
dr. Dragotin Ocepek univ.dipl.inž.geol.
Roman Maček univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Miran Hudournik univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

 

Matična sekcija strojnih inženirjev

Andrej Jordan univ.dipl.inž.str.
Franc Ratajc univ.dipl.inž.str
mag. Aleš Glavnik univ.dipl.inž.str.
Boštjan Špiler univ.dipl.inž.str.
Zoran Marković univ.dipl.inž.str.
Mitja Šturm univ.dipl.inž.str.
Danijel Muršič univ.dipl.inž.str.
Roman Jemec univ.dipl.inž.str.
Sašo Ocvirk univ.dipl.inž.str.
Tomislav Makovec unid.dipl.inž.str.
Jorik Zalar univ.dipl.inž.str.
Iztok Jenko univ.dipl.inž.str.
Miloš Poljanšek univ.dipl.inž.str.
Duško Žerajić univ.dipl.inž.str.
Bojan Mehle univ.dipl.inž.str.
Marcel Turk univ.dipl.inž.str.
Henrik Glatz univ.dipl.inž.str.