Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRStrokovni nadzor in disciplinski postopki

Matična sekcija gradbenih inženirjev   

mag. Irena Andrejašič Troha, univ.dipl.inž.grad.
dr. Branko Bandelj, univ. dipl. inž. grad.
mag. Marko Gspan, univ.dipl.inž.grad.
Jožef Herga, univ.dipl.inž.grad.
Andrej Jan, univ.dipl.inž.grad.
mag. Bernardka Jurič, univ.dipl.inž.grad.
Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad.
dr. Uroš Krajnc, univ.dipl.inž.grad.
Primož Kvaternik, univ.dipl.inž.grad.
Edmond Mahnič, univ.dipl.inž.grad.
mag. Tadej Markič, univ.dipl.inž.grad.
dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.
mag. Samo Mikluš, univ.dipl.inž.grad.
Evgen Mugerli, univ.dipl.inž.grad.
mag. Denis Petelin, univ.dipl.inž.grad.
Milan Rejec, univ.dipl.inž.grad.
Mihael Rejc, univ.dipl.inž.grad.
Lucija Remec, univ.dipl.inž.grad.
Nevenka Rihtarič, univ.dipl.inž.grad.
Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.
Gregor Udovč, mag. inž. grad.
Metka Zajc Pogorelčnik, univ.dipl.inž.grad.

 

Matična sekcija elektro inženirjev   

Ivo Blaževič, univ.dipl.inž.el.
Borut Glavnik, univ.dipl.inž.el.
Dušan Jeftič, univ.dipl.inž.el.
Dušan Mrak, univ.dipl.inž.el.
mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el.
Franko Primc, univ.dipl.inž.el.
Dragomir Radulović, univ.dipl.inž.el.
Martin Starašinič, univ.dipl.inž.el.
Milan Šerc, univ.dipl.inž.el.
Boštjan Vindšnurer, univ.dipl.inž.el.

 

Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev  

Požarna varnost
mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str.
Darko Kruder, univ.dipl.inž.str.
mag. Tadej Markič, univ.dipl.inž.grad.
Tehnologi

dr. Darko Drev, univ.dipl.inž.kem.
Klementina Hrast, univ.dipl.inž.rud in geotehnol.
dr. Damjan Nemec, univ.dipl.inž.kem.
dr. Goran Pipuš, univ.dipl.inž.kem.inž.
Rok Ferme, univ.dipl.inž.gozd.

Gozdarstvo
dr. Aleš Kadunc, univ.dipl.inž.gozd.
Promet

Boštjan Bajec, univ.dipl.inž.prom.
Simon Detellbach, univ.dipl.inž.gradb.
Jernej Marot, univ.dipl.inž.gradb.
Mitja Marks, mag.inž.prom.
Dejan Mikl, univ.dipl.inž.prom.
mag. Klemen Ponikvar, univ.dipl.inž.prom.
mag. Franc Šoba, univ.dipl.inž.prom.
Tina Velenšek, univ.dipl.inž.prom.
Matej Virag, univ.dipl.inž.prom.
 

Matična sekcija geodetov   

mag. Branko Kovač, univ. dipl. inž. geod.
Barbara Kremesec, univ. dipl. inž. geod.
Dean Kordež, univ. dipl. inž. geod.
Martina Pavlin, univ. dipl. inž. geod.

 

Matična sekcija inženirjev rudarske in geotehnološke stroke   

Miran Hudournik, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. In geotehnol.
dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
dr. Borut Petkovšek, univ.dipl.inž.geol.
Marjeta Vrančič, univ.dipl.inž.rud in geotehnol.

 

Matična sekcija strojnih inženirjev

mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str.
Roman Jemec, univ.dipl.inž.str.
Andrej Jordan, univ.dipl.inž.str.
Zoran Marković, univ.dipl.inž.str.
Bojan Mehle, univ.dipl.inž.str.
Sašo Ocvirk, univ.dipl.inž.str.
Miloš Poljanšek, univ.dipl.inž.str.
Jernej Povšič, univ.dipl.inž.str.
Franc Ratajc, univ.dipl.inž.str.
Saša Rodošek, univ. dipl. inž. str.
Boštjan Špiler, univ.dipl.inž.str.
Mitja Šturm, univ.dipl.inž.str.
Damjan Zajc, mag. inž. str.
Duško Žerajić, univ.dipl.inž.str.