Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRStrokovni nadzor in disciplinski postopki

Skladno s Statutom IZS je strokovni svet tisti organ, ki vodi, usklajuje in nadzoruje delo nadzornih komisij, ki izvajajo strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev ter izvaja druge naloge skladno z zakonom, akti zbornice, statutom in sklepi upravnega odbora zbornice.

Strokovni svet sestavlja po en predstavnik vsake stroke oziroma področja dela pooblaščenih inženirjev. Člane strokovnega sveta imenuje upravni odbor zbornice na predlog upravnih odborov matičnih sekcij. Predsednika strokovnega sveta imenuje upravni odbor zbornice.

 

Sestava strokovnega sveta:

Predsednik

Janez BALANTIČ, mag.okolj.ved (VZD, T, Gozd)

Člani

Jelenko AČANSKI, univ.dipl.inž.grad. (G)
Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str. (S)
Tomaž FARIČ, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
mag. Marko SMOLE, univ.dipl.inž.el. (E)
Andrej SRNA, univ.dipl.inž.str. (PV)
dr. Jurij ŠPORIN, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (RG)
mag. Zvonko ZAVASNIK, univ.dipl.inž.prom. (P)