Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Za medije

Pred volitvami v Državni svet smo medije opozorili na neenakopravno obravnavo samostojnih poklicev

 

Inženirska zbornica Slovenije pred volitvami v Državni svet (DS) opozarja na neenakopravno obravnavo samostojnih poklicev

Več kot 5.000 pooblaščenih inženirjev pričakuje pravično zastopanost v DS 

Ljubljana, 23. november – Inženirska zbornica Slovenije (IZS) pred volitvami v Državni svet 24. novembra 2022 opozarja na neenakopravno obravnavo samostojnih poklicev in napoveduje pobudo za noveliranje Zakona o državnem svetu (ZDSve). Ureditev pravnega varstva v ZDSve je po presoji Ustavnega sodišča pomanjkljiva. Več kot 5.000 pooblaščenih inženirjev pričakuje pravično predstavništvo v Državnem svetu in napoveduje izpodbijanje volitev v DS.

Zastopanost pooblaščenih inženirjev v Državnem svetu

IZS se je odločila, da bo v letošnjem letu sodelovala pri volitvah v Državni svet RS za predstavnika samostojnih poklicev. V ta namen je skupščina IZS v začetku septembra izvolila 53 elektorjev za volilno telo ter svojega kandidata. Kandidatura in seznam elektorjev sta bili pravočasno vloženi na Državno volilno komisijo (DVK). DVK je IZS pozvala, da predloži podatek o tem, koliko članov IZS opravlja svojo dejavnost kot samostojni podjetniki, pri tem pa se sklicevala na sodbo Vrhovnega sodišča RS iz leta 2008, ki je obravnavala vprašanje, kdo naj bi opravljal samostojni poklic. IZS je obširno protestirala proti stališču, da samostojni poklic opravljajo zgolj samostojni podjetniki, saj od 1.6.2018 velja Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki je na novo uredil regulirani poklic pooblaščeni inženir, a žal neuspešno, saj je DVK IZS priznala le enega elektorja. Na odločitev DVK se je IZS pritožila na Vrhovno sodišče RS, ki je pritožbo odstopilo na Ustavno sodišče RS, to pa je pritožbo zavrglo s pojasnilom, da je pritožba preuranjena, saj se pritožbo vloži po opravljenih volitvah. To pomeni, da IZS na volitvah v DS 24. novembra ne bo sodelovala, jih bo pa v nadaljevanju izpodbijala.

Istočasno je DVK z istim razlogom zavrnila tudi kandidaturo kandidata IZS. Na to odločitev je IZS vložila pritožbo na Vrhovno sodišče RS (VSRS), ki je pritožbo vsebinsko zavrnilo. Na to odločitev VSRS je IZS vložila ustavno pritožbo s predlogom za zadržanje volitev. Ustavno sodišče s sklepom ustavne pritožbe IZS ni sprejelo v obravnavo, brez da bi podalo vsebinske razloge za svojo odločitev.

Na tokratnih volitvah za člana Državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev sta kandidata in pripadajoče volilno telo (elektorje) predlagali le IZS in Odvetniška zbornica. Ob tem so na IZS ugotovili, da DVK vseh/obeh reguliranih poklicev ni obravnavala enako in da je delovala v škodo pooblaščenih inženirjev. Vsakemu predstavniku reguliranega poklica, ki deluje na državni ravni, pripada 1 elektor in dodaten elektor na vsakih 100 članov. V imenik odvetnikov je vpisanih med 1.800 in 1.900 odvetnikov (na dan 16.11.2022 1.894 odvetnikov; od tega je 1.191 odvetnikov samostojnih podjetnikov, 703 pa so zaposleni). Odvetniška zbornica je predlagala svojega kandidata in 18 elektorjev in DVK jih je vse potrdila. To pomeni, da jim je priznala število elektorjev glede na vse odvetnike in ne le na tiste, ki opravljajo odvetniški poklic kot samostojni podjetnik, kar je zahtevala od IZS oziroma pooblaščenih inženirjev.

IZS meni, da DVK razlike med poklicema ne bi smela narediti, ker poklic pooblaščenega inženirja od 1.6.2018 ureja ZAID, ki je bil napisan po vzoru regulacije odvetnikov v Zakonu o odvetništvu. Ureditev obeh reguliranih poklicev je primerljiva; oba poklica se lahko opravljata kot samostojni podjetnik ali v delovnem razmerju.

Nazaj