Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Za medije

POMEMBNO OBVESTILO: IZS vladni koaliciji predlaga zavrnitev zakonodajnega predloga ZZNŠPP

Inženirska zbornica Slovenije opozarja na nepopravljive posledice sprejema Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države

Zaradi pomanjkljivih strokovnih kompetenc arhitektov in krajinskih arhitektov za vodenje gradenj bodo ogroženi varnost objektov, zdravje in človeška življenja

IZS preučuje možnost začetka postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti zakonodajnega predloga

Sporočilo za medije

Ljubljana, 13. julij – Inženirska zbornica Slovenije je zaradi sprejemanja Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države, ki ga je s podpisi približno 15.000 volivcev vložil Inštitut 8. marec, izjemno zaskrbljena zaradi nepopravljivih posledic, ki bi jih sprejem zakonodajnega predloga prinesel.

Od sprejema zakona ni odvisen zgolj razvoj stroke v Sloveniji, temveč so ogroženi tudi splošna varnost gradenj, zdravje in človeška življenja. Zakonodajni predlog arhitektom in krajinskim arhitektom neupravičeno podeljuje pooblastila za vodenje gradenj, kar v Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) pri opredelitvi pooblastil teh dveh reguliranih poklicev ni predpisano, zato se odpira tudi vprašanje pravne skladnosti obeh zakonov. Predlog nezakonito širi področje dela in poslovanja arhitektov in krajinskih arhitektov na področja, za katera niso strokovno usposobljeni. Hkrati bi to povzročilo neenakost obravnave različnih reguliranih poklicev pred zakonom, saj morajo pooblaščeni inženirji, vodje del, delovodje in mojstri s strokovnim izpitom izkazati poznavanje in obvladovanje vsebin vodenja gradnje, medtem ko arhitektom in krajinskim arhitektom tega ne bi bilo treba, ampak bi jim bilo to pooblastilo podarjeno. V IZS lahko razumemo, da je volilno telo želelo drugačno smer razvoja, vendar se zdaj odpira tveganje za nepopravljivo škodo, ki bi nastala s sprejemom nestrokovnega zakonodajnega predloga. Inženirska zbornica Slovenije nasprotuje predlogu zakona tudi iz razloga, ker bo z njim pooblaščenim inženirjem znova odvzeta pravica do vodenja projektiranja stavb, ki jim je bila vrnjena z Gradbenim zakonom, sprejetim novembra lani. Inženirska zbornica Slovenije ugotavlja, da predlog zakona v delu, ki se nanaša na spremembo Gradbenega zakona iz leta 2021, prinaša nove neenakosti in jih ne odpravlja, kot trdijo predlagatelji zakona, zato bo zbornica za zaščito interesov stroke ter 7.000 pooblaščenih inženirjev preučila možnosti rabe vseh pravnih sredstev, vključno s pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti zakonodajnega predloga. Inženirska zbornica Slovenije zato predlaga, da vladna koalicija ponovno razmisli o varnostnih tveganjih ter zakonodajni predlog na 10. Izredni seji Državnega zbora 14. julija 2022 zavrne.

 

Nazaj