Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽENIRSKA PRAKSA


Aktualna zakonodaja

Na tem spletnem mestu je zbrana vsa prostorska gradbena in poklicna zakonodaja, ki je bila sprejeta leta 2017, v uporabi pa je od 1.6.2018. 

ZAKON O O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (ZAID)

ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-3)

GRADBENI ZAKON (GZ-1)

ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-2) * V nekaterih členih je še vedno veljaven tudi ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1)

ZAKON O VODAH (ZV-1)

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE (ZON)

ENERGETSKI ZAKON (EZ-1)

ZAKON O RUDARSTVU (ZRud-1)

Standardi

Standardi ELEKTRO stroke

Objavljamo ažuriran seznam SIST standardov s področja NN instalacij in strelovodne zaščite ter nekaj standardov iz drugih področij, ki smo jih na IZS kupili za potrebe članov MSE.

Standardi so na vpogled na sedežu IZS v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 8. do 12. ure in v torek od 12. do 16. ure).

V kolikor bo izražen interes, se bo upravni odbor UO MSE odločil še o nadaljnjih nakupih. 

Standardi STROJNE stroke

Na tem spletnem mestu so zbrani vsi standardi, ki so interesantni za člane Matične sekcije strojnikov. Strojni inženirji smo to spletno mesto poimenovali STANDARDOTEKA. To je obširna zbirka veljavnih domačih standardov, ki se nahajajo v obliki urejene drevesne strukture.Vse povezave zaenkrat še peljejo na staro spletno mesto IZS, vendar jih nameravamo v prihodnje umestiti v aktualno spletno stran IZS.

 

MEDNARODNI STANDARDI:


Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN : 

 www.din.de


American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

ASHRAE: 

 www.ashrae.org


Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations

REHVA: 

 www.rehva.eu


Air-Conditioning and Refrigeration Institute

ARI: 

 http://global.ihs.com/news/temp/standards/ARI.html 


Verein Deutscher Ingenieure

VDI

 www.vdi.de


Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW: 

 www.dvgw.de


 

STANDARDOTEKA MSS:

1. A. GRADBENI MATERIALI IN GRADNJA (ICS: 91)
2. B. PRENOS ENERGIJE IN TOPLOTE (ICS: 27)
3. C. NAFTA IN SORODNA GORIVA (ICS: 75)
4. D. TEKOČINSKI SISTEMI IN KOMPONENTE ZA SPLOŠNO RABO (ICS: 23)
5. E. MEHANSKI SISTEMI IN DELI ZA SPLOŠNO RABO (ICS : 21)
6. F. ŽELEZNI IN JEKLENI IZDELKI ( ICS: 77.140)
7. G. IZDELAVNA TEHNIKA (ICS: 25)
8. H. PRESKUŠANJE (ICS: 19)
9. I. MEROSLOVJE IN MERJENJE. FIZIKALNI POJAVI (ICS: 17)
10. J. TEHNIČNE RISBE (ICS: 01.100)
11. K. KAKOVOST (ICS: 03.120)
12. L. VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA. VARNOST (ICS: 13)
13. M. ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI ZA STROJNE NAPELJAVE, NAPRAVE IN OPREMO
14. N. EVROPSKA REGULATIVA: DIREKTIVE PO NOVEM PRISTUPU IN HARMONIZIRANI STANDARDI
15. O. SIST EN, KI SO ENAKOVREDNI DIN EN O POGODBENEM DODELJEVANJU INŠTALACIJSKIH DEL (VOB)
16. P. SLOVENSKA REGULATIVA OBJAVLJENA V URADNIH OBJAVAH IN SPOROČILIH USM