Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

INŽENIRSKA PRAKSA


Aktualna strokovna zakonodaja

Na tem spletnem mestu je zbrana vsa prostorska gradbena in poklicna zakonodaja, ki je bila sprejeta leta 2017, v uporabi pa je od 1.6.2018.

 

ZAKON O O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (ZAID)

ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2)

GRADBENI ZAKON (GZ)

ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1)

ZAKON O VODAH (ZV-1)

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE (ZON)

ENERGETSKI ZAKON (EZ-1)