Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

INŽENIRSKA PRAKSA


Projektne skupine IZS

V okviru IZS delujejo naslednja stalna delovna telesa:

 • Komisija za strokovne izpite. Predsednik komisije je mag. Marko ŠTEBLAJ.
 • Komisija za izobraževanje. Predsednik komisije je dr. Željko VUKELIĆ.
 • Strokovni svet. Predsednik strokovnega sveta je mag. Marjan HUDEJ.

V okviru IZS delujejo naslednje projektne skupine:

 • Projektna skupina za zakonodajo. Vodja projektne skupine je Ivan LEBAN. V okviru projektne skupine so aktivne tri delovne skupine: za graditev, prostor in okolje. Skupino za graditev vodi Ivan LEBAN, skupino za prostor Matjaž GRILC, skupino za okolje pa mag. Bernardka JURIČ.
 • Projektna skupina za zavarovanje odgovornosti. Vodja projektne skupine je mag. Vinko VOLČANJK.
 • Projektna skupina za informiranje in komuniciranje. Vodja projektne skupine je Matjaž GRILC.
 • Projektna skupina za mednarodno sodelovanje. Vodja projektne skupine je mag. Črtomir REMEC. IZS in njene matične sekcije so članice WFEO, ECEC, ECCE, CLGE in IIRS.
 • Projektna skupina ženske v inženirstvu. . Vodja projektne skupine mag. Mojca RAVNIKAR TURK.
 • Regijski odbor pisarne Maribor. Vodja odbora je Ksenija ŠTERN.

Projektna skupina: Ženske v inženirstvu

CILJI DELOVANJA SKUPINE

 • Spodbujanje poklicnih inženirk k promociji svojega dela in poklicne poti.
 • Sodelovanje s sorodnimi stanovskimi združenji predvsem s pooblaščenimi arhitektkami oziroma z ZAPS.
 • Raziskati dejanski položaj inženirk v Sloveniji v ga primerjavi z našimi moškimi kolegi.

VODJA PROJEKTNE SKUPINE

 • mag. Mojca RAVNIKAR TURK

POVEZOVANJE

Naša skupina se aktivno povezuje z drugimi sorodnimi »ženskimi« skupinami: