Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Načrtovanje objektov, procesov in inštalacij, vodenje del in nadziranje izvajanja del v povezavi s protieksplozijsko zaščito ter izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti


* To prijavo izpolnite v primeru, da je plačnik kotizacije podjetje.

** To prijavo izpolnite v primeru, da boste plačnik kotizacije vi osebno.