Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Pregled sprememb in dopolnitev PRIPOROČIL UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER.


* To prijavo izpolnite v primeru, da je plačnik kotizacije podjetje.

** To prijavo izpolnite v primeru, da boste plačnik kotizacije vi osebno.