Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Vpis stavb v kataster nepremičnin v postopkih legalizacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja za že zgrajene objekte


* To prijavo izpolnite v primeru, da je plačnik kotizacije podjetje.

** To prijavo izpolnite v primeru, da boste plačnik kotizacije vi osebno.