Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


PRAVILNIK O PROJEKTNI IN DRUGI DOKUMENTACIJI TER OBRAZCIH PRI GRADITVI OBJEKTOV in UREDBA O ZAČASNIH OBJEKTIH


* To prijavo izpolnite v primeru, da je plačnik kotizacije podjetje.

** To prijavo izpolnite v primeru, da boste plačnik kotizacije vi osebno.