Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Zasnova, oblikovanje in hidrološko ter hidravlično dimenzioniranje premostitve s pristop k izdelavi celovitih hidrološko – hidravličnih študij porečij (primer porečja Savinje)


* To prijavo izpolnite v primeru, da je plačnik kotizacije podjetje.

** To prijavo izpolnite v primeru, da boste plačnik kotizacije vi osebno.