Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Presojanje skladnosti z načelom DNSH IN OKOLJSKE PRESOJE Krepitev podnebne odpornosti (ali CP – Climate proofing)


* To prijavo izpolnite v primeru, da je plačnik kotizacije podjetje.

** To prijavo izpolnite v primeru, da boste plačnik kotizacije vi osebno.