Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Spoštovani člani IZS,

Program izobraževanj za leto 2021 je objavljen spodaj, Novo razpisana izobraževanja se postopoma dodajajo na seznam.

 

Filter

Maj 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
13.05.2021 MSGEO Video izobraževanje: Evidentiranje služnosti in stavbne pravice v kataster nepremičnin 2 Ne Hitra prijava
25.05.2021 MSRG Video izobraževanje: Vpliv podzemne vode na gradnjo v urbanih območjih 2 Ne Hitra prijava
26.05.2021 MSS Video izobraževanje: Računsko doseganje merila sNES in predstavitev primernih pasivnih strategij 2 Ne Hitra prijava

Junij 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
01.06.2021 MSE Video izobraževanje: Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj in Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov 3 Ne Hitra prijava

September 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
09.09.2021 MSGEO Video izobraževanje: Povezane nepremičnine – primeri evidentiranja v zemljiško knjigo 2 Ne Hitra prijava
21.09.2021 MSGEO Video izobraževanje: Precizna geodetska izmera za namen določanja premikov in deformacij (oprema, geodetska mreža, izmera, interpretacija rezultatov) 3 Ne Hitra prijava
21.09.2021 MSS,MST Video izobraževanje: Sistemi za doziranje tekočin z dozirnimi črpalkami 2 Ne Hitra prijava

Oktober 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
27.10.2021 MSE Video izobraževanje:Zaščitni ukrepi v nizkonapetostnih električnih inštalacijah, zaščita pred električnim udarom (SIST HD 60364-4-41) 2 Ne Hitra prijava
28.10.2021 MSS Video izobraževanje: Predstavitev prevoda energijskega standarda za stavbe, razen za nižje stanovanjske, ANSI/ASHRAE/IES 90.1 - 2016 2 Ne Hitra prijava

November 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
17.11.2021 MSGEO Video izobraževanje: Evidentiranje stavb in njenih delov v katastre glede na Tehnično smernico MOP za razvrščanje objektov (prikaz na primerih) 2 Ne Hitra prijava