Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Spoštovani člani IZS,

Program izobraževanj za leto 2021 je objavljen spodaj, Novo razpisana izobraževanja se postopoma dodajajo na seznam.

 

Filter

Marec 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
09.03.2021 MSE Video izobraževanje: Priročnik za projektiranje polnilnic električnih vozil 3 Ne Hitra prijava
11.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Skupna ponudba, podizvajalci in sklicevanje na kapacitete v postopkih javnega naročanja 2 Ne Hitra prijava
19.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Odgovornost inženirjev za delovne nezgode 2 Ne Hitra prijava
22.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Vse o rokih pri gradbenih projektih 2 Ne Hitra prijava
25.03.2021 MSG,MST Video izobraževanje: Prometne podlage za načrtovanje prometne infrastrukture 3 Ne Hitra prijava

April 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
14.04.2021 MSGEO Video izobraževanje: Sodobni tahimeter v inženirski geodeziji (izmera grajenih objektov, oprema in izvedba) 3 Ne Hitra prijava
20.04.2021 MSE Video izobraževanje: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) - s poudarkom na električnih napeljavah 2 Ne Hitra prijava

Junij 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
01.06.2021 MSE Video izobraževanje: Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj in Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov 3 Ne Hitra prijava

September 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
21.09.2021 MSGEO Video izobraževanje: Precizna geodetska izmera za namen določanja premikov in deformacij (oprema, geodetska mreža, izmera, interpretacija rezultatov) 3 Ne Hitra prijava

Oktober 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
27.10.2021 MSE Video izobraževanje:Zaščitni ukrepi v nizkonapetostnih električnih inštalacijah, zaščita pred električnim udarom (SIST HD 60364-4-41) 2 Ne Hitra prijava