Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Črtomir Remec osvojil novi mandat za vodenje Inženirske zbornice Slovenije

 

Na seji skupščine IZS 20. januarja je bil za predsednika Inženirske zbornice Slovenije izvoljen dosedanji predsednik mag. Črtomir Remec. Remec je osvojil 27 glasov, njegov protikandidat Angelo Žigon pa 26. Na seji skupščine so bili izvoljeni tudi člani nadzornega odbora in disciplinski organi zbornice. Disciplinska tožilka zbornice bo naslednja štiri leta Darija Rus-Jamnik. Skupščina je poleg tega imenovala upravni odbor zbornice v sestavi mag. Črtomir Remec, Andrej Pogačnik, mag. Vinko Volčanjk, Mitja Lenassi, dr. Željko Vukelić, dr. Bojan Pahor in Matej Plešnar.

Predsednik IZS mag. Črtomir Remec se bo tudi v prihodnje zavzemal za zaščito interesa ter neodvisnost stroke in članov zbornice. Ob tem je izpostavil pomen stalnega izobraževanja, razvoja strokovnih kompetenc ter podporo zbornice pri digitalizaciji poslovanja projektivnih in gradbenih podjetij. Zbornica ostaja usmerjena k spremljanju in podpori relevantne zakonodaje ter podzakonskih aktov. V letošnjem letu predvsem pri Gradbenem zakonu (GZ-1) in Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN). »Osvojeni mandat me navdaja z velikimi pričakovanji za prihodnost naše stroke. V času visoke gospodarske rasti se odpirajo mnoge priložnosti. Zgrabimo jih!«, je strnil svoje misli predsednik Remec.   

Nazaj