Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Slovenski inženirski dan 2022

Slovenski inženirski dan 2022 – še tri tedne do največjega strokovnega dogodka s področja inženirstva v Sloveniji

Udeležba vsakega desetega sodelavca je brezplačna

Še tri tedne nas loči do 4. marca, ko bo znova potekal Slovenski inženirski dan. Tokrat pod naslovom »Prenova stavb in infrastrukture«. In tako kot lani v obliki spletne konference.

Prijavite se lahko na celodnevni dogodek ali pa samo na dopoldanski ali popoldanski del. Za vas smo pripravili 13 različnih paketov, med katerimi poiščite tistega, ki najbolj ustreza vašemu zanimanju in stroki. Vsak deseti prijavljeni iz istega podjetja je oproščen plačila kotizacije.

Sicer pa vam tudi v današnjem novičniku predstavljamo zanimiva predavanja in njihove predavatelje. Za piko na »i« pa objavljamo tudi vsa tista podjetja, ki so se že odločila, da bodo pokrovitelji našega inženirskega dogodka.

PROGRAM

Plenarni del: Digitalna preobrazba graditve in prostora, Matjaž Grilc

Matjaž Grilc že skoraj 30 let vodi družbo Digi data d.o.o., ki je specializirana za izvajanje projektov na področju nepremičninskih evidenc in prostora. Vodil oz. sodeloval je pri vseh večjih projektih digitalizacije nepremičninskih in prostorskih podatkov, ki sta jih v zadnjih dvajsetih letih izvajala MOP in Geodetska uprava RS. Je aktivni član IZS in Matične sekcije geodetov, predsednik Komisije za informiranje in vodja projekta „Digitalizacija IZS“.

Digitalizacija je trend, ki ga danes moramo upoštevati, če želimo v korak z razvitim svetom. Hkrati nas v to silijo epidemiološke razmere, ki od nas zahtevajo delo od doma, izvajanje poslovnih procesov na daljavo in množično uporabo (javnih) digitalnih podatkov, ki so prosto dostopni preko različnih spletnih servisov. Nepremičnine, graditev in prostor, področja, ki jih pokrivamo na Inženirski zbornici Slovenije, pri tem niso nobena izjema. V prispevku bom poskušal nazorno pokazati že dosežene rezultate digitalizacije na tem področju in smer nadaljnjega razvoja digitalne preobrazbe na našem resornem ministrstvu za okolje in prostor. Ugotovili bomo, da je na področju digitalizacije podatkov in procesov graditve in prostora opravljenega že veliko dela, a celotna digitalna preobrazba še zdaleč ni zaključena. Po digitalizaciji osnovnih podatkovnih zbirk nas čaka njihovo medsebojno povezovanje, odpraviti je potrebno administrativne ovire in omogočite elektronsko poslovanje na vseh segmentih prostora in okolja.

Plenarni del: Rekonstrukcija viadukta Ravbarkomanda na primorski avtocesti, Iztok Turk

Iztok Turk je od leta 1998 zaposlen kot vodilni projektant v projektantskem podjetju PROMICO d.o.o., katerega je tudi ustanovitelj in direktor. Pred tem je bil zaposlen tudi v SCT-jevem biroju PNZ ter v SŽ-Projektivno podjetje. V dobrih 30 letih udejstvovanja je projektiral in revidiral več 100 premostitvenih objektov ter drugih inženirskih objektov doma in tujini. Je tudi avtor večjega števila strokovnih člankov.

Pri celoviti rekonstrukciji viaduktov Ravbarkomanda (2017–2019) so bile uporabljene inovativne specifične rešitve, ki so se porodile med samo rekonstrukcijo. Ukrepi pri ojačitvi podpornih in prekladnih konstrukcij ter razširitvi vozišč s posodobitvijo krova in opreme so omogočili razširitev vozišč za začasno vodenje prometa po sistemu 2+2 in vzpostavitev tretjega prometnega pasu na posameznem smernem vozišču. Na viaduktu Ravbarkomanda so bile prvič pri nas vgrajene karbonske palice za ojačitev konzolnih delov krovne plošče, konzolne glave stebrov so bile ojačenje s prednapetjem, uporabljen je bil specialni par jeklenih jarmov za dvig prekladne konstrukcije ob zamenjavi ležišč.

Sekcijski del – MSRG: Prenova infrastrukturnih predorov, dr. Jakob Likar

Dr. Jakob Likar je upokojeni redni profesor za področje Geotehnologije in rudarstva na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje pri Narovoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2005 je s sodelavci ustanovil podjetje Geoportal d.o.o., kjer je prokurist. Poleg pedagoškega dela je opravljal znanstveno raziskovalno delo na področju mehanike zemljin in kamnin, gradnje podzemnih objektov ter vodil in sodeloval v znanstveno raziskovalnih projektih s področja geotehnologije. Še vedno je aktiven na področju projektiranja in tehničnega svetovanja pri načrtovanju in gradnji različnih podzemnih objektov doma in v tujini.

Pospešena gradnja infrastrukturnih predorov je del prehoda v zeleno gospodarstvo s poudarkom na varovanju okolja in naravne dediščine. V preteklosti zgrajeni infrastrukturni predori so glede na sedanje varnostno tehnične in druge zahteve potrebni prenove. Na predavanju, ki ga bo predstavil dr. Likar, bodo podane smernice za načrtovanje in izvedbo prenov predorov ter prikazani nekateri primeri uspešno izvedenih tovrstnih projektov.

V naslednjih četrtkovih novičnikih bomo predstavili nova predavanja in predavatelje.

KREDITNE TOČKE

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

Izjema so člani Matične sekcije geodetov, ki bodo za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin.

Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2022.

Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke namreč pripisane avtomatično.

PRIJAVA

Prijave so v teku.

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del, lahko pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Prijava samo na popoldanski sekcijski del ne pomeni hkratne prijave na dopoldanski plenarni del. V kolikor se želite udeležiti obeh delov, izbirate med paketi 8 do 13.

Povezava za ogled konference, ki jo boste prejeli na podlagi prijave, bo personalizirana. To pomeni, da bo na eno prijavo (e-naslov) mogoč le en ogled.

Posebna ponudba: Vsak deseti prijavljeni iz istega podjetja je oproščen plačila kotizacije!

PRIJAVITE SE ZDAJ

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

VEČ INFORMACIJ

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si 
069 910 180, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si

 

Nazaj