Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Slovenski inženirski dan 2022

Slovenski inženirski dan 2022 – Še teden dni do praznika inženirjev

Še teden dni do praznika inženirjev

Pošiljamo vam še zadnji novičnik pred Slovenskim inženirskim dnem, 4. marca 2022. Tudi tokrat vas s predstavitvami zanimivih predavanj in predavateljev nagovarjamo k udeležbi. Do lanske rekordne številke udeležencev ne manjka več veliko, kar pomeni, da smo tudi letos za vas uspeli pripraviti zanimiv strokovni program. V kolikor še razmišljate o udeležbi, vas vabimo, da si vse predstavitve predavanj in predavateljev ogledate na spletu (https://www.izs.si/aktualno/slovenski-inzenirski-dan-2022/). Naj vas pritegnejo in prepričajo! Prijave zbiramo še do vključno srede 2. marca.

POZOR! Naslednji četrtek, 3. marca bomo na vaš e-naslov posredovali e-sporočilo s personalizirano povezavo in podrobnejšimi navodili za prijavo na konferenco. Ne spreglejte ga!

PROGRAM

Plenarni del: Obnova tunela Golovec v Ljubljani, mag. Ulrich Zorin

Mag. Ulrich Zorin je direktor področja upravljanja avtocest na DARS, kjer je zadolžen za upravljanje prometa, upravljanje cestne infrastrukture in cestnih naprav, uvajanje novih sistemov, električne polnilnice ter spremljanje prevoza nevarnih snovi.

Mag. Zorin bo v predavanju predstavil obnovo predora Golovec na vzhodnem delu ljubljanske avtocestne obvoznice. Ta obnova je bila velik izziv, ker je objekt lociran na zelo obremenjenem AC odseku, kjer se je bilo potrebno prilagajati količini cestnega prometa na nivoju države, mesta Ljubljana in na mednarodni ravni, poleg tega pa je bila izvedba obnove posamezne cevi omejena na 60 dni. V prispevku bo predstavljen gradbeni, elektro in prometni sklop obnove prodora. Prenova je bila ob dobri koordinaciji izvedena s prispevkom različnih inženirskih strok. Na avtocestnem programu je dobro sodelovanje inženirjev različnih strok povsem običajno, rezultat česar so projekti, izvedeni na visokem strokovnem nivoju.

Sekcijski del - MSG: Rekonstrukcija avtocestnega odseka Slovenske Konjice – Dramlje, Rok Avsec

Rok Avsec v podjetju Elea iC d.o.o. vodi projekte in oddelek Nizke gradnje.

Na konferenci bo g. Avsec podal prispevek o rekonstrukciji avtocestnega odseka Slovenske Konjice – Dramlje, ki se začne na območju priključka Slovenske Konjice, na mestu sedaj že odstranjene cestninske postaje Tepanje, poteka v smeri Ljubljane in se zaključi pred priključkom Dramlje. Trasa tega odseka poteka v hribovitem terenu in premošča večje višinske razlike s številnimi premostitvenimi objekti. V okviru rekonstrukcije odseka se na zgolj 9 kilometrih pojavi preplet štirih različnih projektov, ki skupaj tvorijo celoto in predstavljajo eno izmed največjih investicij v obnovitvena dela na avtocestnem omrežju. Poleg rekonstrukcije ceste in manjših premostitvenih objektov so predvidena tudi dela v predoru Golo Rebro in Pletovarje, obnovijo pa se tudi viadukta Škedenj I in Škedenj II ter most Grapa. Poleg tega se rekonstruira tudi viadukt Slatina, ki se razširi za širino odstavnega pasu, kar omogoča vzpostavitev prometne zapore C2+2 in preusmeritev celotnega prometa na desno polovico avtoceste. Posledično se lahko prične v naslednji gradbeni sezoni na levi polovici avtoceste gradnja novega viadukta Slatina. Celotna gradnja bo potekala predvidoma 4 leta.

Sekcijski del - MSE: Bodočnost elektroenergetike, dr. Boris Žitnik

Dr. Boris Žitnik je direktor Elektroinštituta Milan Vidmar. Njegovo strokovno področje dela je elektroenergetsko omrežje visoke in nizke napetosti, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije, koordinacija izolacije, prenapetosti in zaščita pred delovanjem strele. Je član Strokovnega sveta za elektrotehniko, informacijsko tehnologijo in telekomunikacije ter predsednik tehničnega odbora Strelovodna zaščita pri SIST, član CIGRE-CIRED in CIGRE Paris. Aktivno sodeluje v Slovenskem društvu za geoelektriko, statično elektriko in strelovode.

V predavanju bo predstavil bodoče dogajanje in spremembe na področju elektroenergetike. Zaostrene okoljske zahteve, spremembe pri proizvodnji električne energije, veliko število razpršenih virov, priključenih na distribucijsko omrežje, hkrati pa večanje rabe električne energije zaradi medsektorskega povezovanja in elektrifikacije ogrevanja in prometa predstavljajo velike izzive za elektroenergetski sistem. Izvesti bo treba številne ukrepe na področjih proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, da bomo zagotovili zanesljiv in stabilen ter okoljsko sprejemljiv elektroenergetski sistem z ustrezno ceno električne energije.

KREDITNE TOČKE

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

Izjema so člani Matične sekcije geodetov, ki bodo za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin.

Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2022.

Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke namreč pripisane avtomatično.

PRIJAVA

Prijave zbiramo še do vključno srede 2. marca.

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del, lahko pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Prijava samo na popoldanski sekcijski del ne pomeni hkratne prijave na dopoldanski plenarni del. V kolikor se želite udeležiti obeh delov, izbirate med paketi 8 do 13.

Povezava za ogled konference, ki jo boste prejeli na podlagi prijave, bo personalizirana. To pomeni, da bo na eno prijavo (e-naslov) mogoč le en ogled.

PRIJAVITE SE ZDAJ

Vljudno vabljeni k udeležbi!

VEČ INFORMACIJ

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si 
069 910 180, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si

Nazaj