Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Slovenski inženirski dan 2022

Slovenski inženirski dan 2022 – Prijave so odprte – Prve predstavitve predavanj

Slovenski inženirski dan »Prenove stavb in infrastrukture« bo 4. marca 2022 potekal v obliki spletne konference. Predsedniki matičnih sekcij in komisija za izobraževanje so za vas pripravili strokovno zanimiv in bogat program. Vse tiste, ki se še niste prijavili, vabimo k udeležbi na osrednjem in največjem inženirskem dogodku v Sloveniji. S celodnevno udeležbo zberete vse potrebne kreditne točke za leto 2022.

PROGRAM

Z veseljem vam predstavljamo nekaj predavateljev s povzetki njihovih predavanj.

Plenarni del: Novi evropski Bauhaus ter potresna in okoljska prenova obstoječih stavb, predavatelj dr. Paolo Negro

Dr. Paolo Negro je vodja raziskovalnih projektov v Skupnem raziskovalnem središču Evropske Komisije (JRC) na oddelku za varnost stavb. Ima dolgoletne izkušnje z raziskavami in projektiranjem s področja potresnega inženirstva ter s področja vplivov okolja na objekte. Na JRC je vodil mnoge raziskovalne projekte v okviru laboratorija za ocene konstrukcij.

V tokratnem predavanju bo predstavil iniciativo Novi Evropski Bauhaus, ki jo je sprožila Evropska komisija z željo po uresničevanju zelenega dogovora v našem življenjskem okolju ob vključitvi širokega spektra področij kot so znanost, tehnika, socialna vključenost, kultura, umetnost in drugo. Dalje bo dr. Paolo Negro predstavil še pilotski projekt, v katerem v okviru JRC proučujejo tehnike za sočasno potresno ojačitev in zagotovitev energetske učinkovitosti pri obstoječih objektih, namen katerega je tudi ozaveščanje o pomembnosti pravočasnega ukrepanja na obeh področjih.

Sekcijski del - MST: Ocena operativne zanesljivosti požarnovarnostnih sistemov, ddr. Aleš Jug

Ddr. Aleš Jug je profesor na področju varnosti in managementa. V letih od 2001 do 2014 je bil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani nosilec predmetov, kot so Teorija gorenja, gašenja in dinamika požarov, Gašenje požarov in reševanje ter Požarna preventiva v tehnologiji, trenutno pa predava na Suffolk University v ZDA ter na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Je gasilec in soavtor strokovnega priročnika o načrtovanju požarne varnosti, ki ga je izdala IZS-MST.

Požarna varnost temelji na vgrajenih sistemih aktivne in pasivne požarne zaščite, vgradnjo katerih predvidevajo predpisi. Analize požarov večkrat pokažejo, da vgrajeni sistemi požarne zaščite v požaru niso opravili načrtovane funkcije, do česar pride zaradi različnih razlogov. V predavanju bodo podane nekatere metode za oceno operativne zanesljivosti požarnovarnostnih sistemov, primeri iz prakse, analize požarov ter priporočila za izboljšanje zanesljivosti.

Sekcijski del - MSE: Prenova in novogradnja javne razsvetljave za področja za pešce in kolesarje, prof. Grega Bizjak

Dr. Grega Bizjak je redni profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno ga zanima predvsem fotometrija, ukvarja pa se tudi z notranjo in zunanjo razsvetljavo, dnevno svetlobo, električnimi inštalacijami in pametnimi stavbami.

Kako pristopiti k načrtovanju razsvetljave za površine za pešce in kolesarje, da bo ta kakovostna v vseh pogledih. Ta je pomemben del urbanega okolja. Z njo se zagotovi določeno varnost ter občutek varnosti uporabnikom javnih površin v nočnem času. Ob prenovi ali novogradnji je potrebno poskrbeti za tehniško kakovost, ne sme pa biti spregledan niti ekonomski in ekološki vidik. Javna razsvetljava namreč predstavlja tudi strošek in ima razmeroma velik vpliv na okolje.

V naslednjih četrtkovih novičnikih bomo predstavili nova predavanja in predavatelje.

KREDITNE TOČKE

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

Izjema so člani Matične sekcije geodetov, ki bodo za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin.

Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2022.

Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke namreč pripisane avtomatično.

PRIJAVA

Z zbiranjem prijav smo že pričeli.

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del, lahko pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Prijava samo na popoldanski sekcijski del ne pomeni hkratne prijave na dopoldanski plenarni del. V kolikor se želite udeležiti obeh delov, izbirate med paketi 8 do 13.

Povezava za ogled konference, ki jo boste prejeli na podlagi prijave, bo personalizirana. To pomeni, da bo na eno prijavo (e-naslov) mogoč le en ogled.

PRIJAVITE SE ZDAJ

Vljudno vabljeni k udeležbi!

VEČ INFORMACIJ

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si 
069 910 180, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si 

 

Nazaj