Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Slovenski inženirski dan 2022

Slovenski inženirski dan 2022 – Pridobite vse potrebne kreditne točke za leto 2022

Pridobite vse potrebne kreditne točke za leto 2022

Samo še dva tedna nas ločita do Slovenskega inženirskega dne, ki bo posvečen prenovam stavb in infrastrukture. Ta bo potekal 4. marca 2022 v obliki spletne konference. V kolikor se še niste prijavili, vas prijazno vabimo k udeležbi, s katero člani zbornice pridobite vseh 6 kreditnih točk, potrebnih v letošnjem letu.

V programu smo morali iz objektivnih razlogov narediti nekaj sprememb. Pri tem smo se potrudili, da smo prej napovedana predavanja nadomestili s strokovno prav tako zanimivimi temami in renomiranimi predavatelji.

PROGRAM

Veseli nas, da so se nam pridružili novi pokrovitelji, ki jih ob tej priložnosti toplo pozdravljamo in se jim zahvaljujemo, da nas podpirajo.

V nadaljevanju tudi tokrat predstavljamo nekaj predavanj in njihovih predavateljev. V kratkih povzetkih si lahko preberete, kdo so in kaj nam bodo povedali na konferenci.

Plenarni del: Raba in zaščita podzemne vode kot izziv za trajnostni razvoj urbanega okolja, prof. Mihael Brenčič

Dr. Mihael Brenčič kot profesor deluje na Oddelku za geologijo, Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, sodeluje pa tudi z Geološkim zavodom Slovenije. Predava predmete s področja hidrogeologije in geologije krasa, skoraj dvajset let pa je delal tudi kot hidrogeolog praktik. Je avtor večjega števila znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov, monografij, učbenika, projektov in ekspertiz. Je tudi prejemnik nagrade Inženirske zbornice Slovenije za inženirske dosežke.

Pod našimi nogami se skriva pester svet sestavljen iz mineralov in kamnin, v katerem so zelo velike količine vode. Zlasti v urbanih okoljih na to območje vedno pogostoje posegamo. Gradimo velike podzemne objekte (kleti in garaže), železniške in cestne predore ter različno infrastrukturo. Hkrati pa je to območje iz katerega pridobivamo pitno vodo, ter je tudi pomemben, še premalo raziskan biotop. Podzemna voda bo v prihodnje odigrala pomembno vlogo pri soočanjih z izzivi sprememb podnebja ter pomanjkanju prostora v urbanih okoljih. Kako trajnostno ravnati s tem območjem? Kako uravnotežiti tako zelo raznolike interese kot je izkoriščanje vode, toplote, podzemnega prostora in zaščite? To so vprašanja s katerimi se bo soočil dr. Brenčič v svojem predavanju.

Sekcijski del - MSS: Načrtovani in dejansko doseženi prihranki pri energetski prenovi stavb, Jurij Gerbec

Jurij Gerbec od leta 2000 deluje na področju ogrevalnih in hladilnih sistemov v stavbah ter učinkovite rabe energije v stavbah in industriji. Ima večletne izkušnje na razvoju projektov daljinskih ogrevanj ter projektov energetskega pogodbeništva, predvsem na področju javno-zasebnih partnerstev za celovite energetske prenove stavb. Trenutno opravlja v Petrolu naloge vodje oddelka Razvoja prodajnih projektov v sektorju Energetskih rešitev.

V Sloveniji se je v zadnjem obdobju energetsko prenovilo večje število javnih stavb na način energetskega pogodbeništva (ESCO), kjer večji del investicije in tveganj prevzema zasebni partner. V tem pogodbenem modelu je bistvena poglobljena in temeljita priprava projekta, ob upoštevanju vseh posebnosti energetskega pogodbeništva. V predavanju bodo prikazane posebnosti tovrstnih projektov, izkušnje s pripravo in izvajanjem ter napotki za doseganje želenih energijskih prihrankov.

Sekcijski del – MSGeo: Informacijska prenova zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, Darja Tibaut in Rok Cedilnik

Darja Tibaut je od leta 1997 zaposlena na Geodetki upravi RS kot vodja oddelka za gospodarsko javno infrastrukturo na Uradu za nepremičnine.

Rok Cedilnik je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o. kot geoinformacijski tehnolog, odgovoren za strokovno-tehnični del razvoja in implementacijo številnih informacijskih rešitev. Med njimi tudi informacijske prenove zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Projekt Informacijske prenove zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) je eden izmed projektov, ki se izvaja kot del izpolnjevanja skupnih ciljev v okviru programa eProstor. Predstavljen bo namen in cilji projekta, njegove funkcionalnosti, novosti oz. spremembe ter praktični prikaz vložitve, pregled in vpis elaborata sprememb v ZK GJI.

Sekcijski del - MST: Obnova energetskih objektov (kotlovnic) v podjetjih v luči podnebnih sprememb, predavateljica dr. Anamarija Borštnik Bračič

Dr. Anamarija Borštnik Bračić je ustanoviteljica in direktorica divizije za energetiko v podjetju GP sistemi. V začetku svoje poklicne poti je kot predavateljica fizike poučevala na Univerzi v Ljubljani, nazadnje kot docentka za področje fizike na Fakulteti za strojništvo. V podjetju GP sistemi usmerja aktivnosti v razvoj, izdelavo in zagon naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz trajnostnih goriv, kot so odpadni les, papirniška blata in nevarni odpadki.

Pri katerem načinu proizvodnje električne energije nastane najmanj toplogrednih plinov? Zakaj so naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote našemu planetu veliko bolj prijazne kot elektrarne? Kako zmanjšati izpuste strupenih snovi, ki nastajajo pri izgorevanju trdih goriv in kako zagotoviti optimalno izgorevanje? Dr. Anamarija Borštnik Bračić bo v predavanju podala odgovore na navedena vprašanja in jih ilustrirala s primerom, energetsko prenovo kotlovnice podjetja Melamin Kočevje. S stališča vodje projekta, vključene v operativo prenove kotlovnice za proizvodnjo tehnološke pare, bo predstavila postopek načrtovanja, izgradnje in zagona nove naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote, skupaj s težavami, ki so spremljevalec izvedbe zahtevnih projektov.

KREDITNE TOČKE

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

Izjema so člani Matične sekcije geodetov, ki bodo za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin.

Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2022.

Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke namreč pripisane avtomatično.

PRIJAVA

Prijave so v polnem teku.

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del, lahko pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Prijava samo na popoldanski sekcijski del ne pomeni hkratne prijave na dopoldanski plenarni del. V kolikor se želite udeležiti obeh delov, izbirate med paketi 8 do 13.

Povezava za ogled konference, ki jo boste prejeli na podlagi prijave, bo personalizirana. To pomeni, da bo na eno prijavo (e-naslov) mogoč le en ogled.

Posebna ponudba: Vsak deseti prijavljeni iz istega podjetja je oproščen plačila kotizacije!

PRIJAVITE SE ZDAJ

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

VEČ INFORMACIJ

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si 
069 910 180, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si

 

Nazaj