Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Slovenski inženirski dan 2022

Slovenski inženirski dan 2022 – Dodatno predavanje v plenarnem delu - 28% popust na celodnevno udeležbo

28% popust na celodnevno udeležbo!

Največji strokovni dogodek s področja inženirstva pri nas Slovenski inženirski dan »Prenove stavb in infrastrukture« bo 4. marca 2022 potekal v obliki spletne konference. Strokovno zanimiv in bogat program smo v plenarnem delu še razširili s predavanjem o BIM v fazi uporabe in vzdrževanja objekta. Danes znova predstavljamo nekaj predavanj in njihove predavatelje. Podajamo tudi vse potrebne podatke za prijavo. Predlagamo celodnevno udeležbo z 28 % popusta.

PROGRAM

Plenarni del: Daljši razpad elektroenergetskih sistemov kot recept za hiter zaton obstoječe civilizacije, prof. Rafael Mihalič

Dr. Rafael Mihalič je redni profesor na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predava predmete s področja dinamike, analize in načrtovanja EE sistemov ter splošno energetiko. Je vodja laboratorija za preskrbo z električno energijo in vodi nacionalni raziskovalni program Elektroenergetski sistemi. Njegovo zanimanje vključuje dinamiko in analizo elektroenergetskega sistema ter naprave FACTS. Je član več znanstvenih in strokovnih organizacij in združenj.

V predavanju nam bo predstavil, kakšna je verjetnost, da pride do daljšega razpada elektroenergetskih sistemov, zakaj naj bi verjetnost, da do razpada pride, v prihodnosti naraščala, kako deluje sam mehanizem razpada s tipičnim vzorcem in kakšne so njegove posledice. Predavanje temelji na poročilu Urada za oceno tehnologije zveznega nemškega parlamenta.

Sekcijski del - MSG: Rekonstrukcija s potresno sanacijo objektov OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani, dr. Peter Kante

Dr. Peter Kante je od leta 2005 po zagovoru doktorata na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani deloval na področju projektiranja gradbenih konstrukcij, od leta 2016 v podjetju PROJEKT d.d. Nova Gorica, kjer tudi vodi projekte.

Predstavil bo rekonstrukcijo in potresno sanacijo objektov OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Obstoječi objekti so bili zgrajeni okoli leta 1910. Čeprav so bili objekti v dobrem stanju, izvedeni iz debelih nearmiranih betonskih sten v kleti ter opečnih sten v ostalih nadstropjih, niso bili sposobni prenašati potresne obtežbe skladne z veljavno zakonodajo. Projektiranje rekonstrukcije, ki so ga izvajali projektanti različnih strok podjetja PROJEKT d.d. Nova Gorica, se je začelo v letu 2015 in se nadaljevalo do sredine leta 2018, ko se je pridobilo uporabno dovoljenje. Izvajanje rekonstrukcije je bilo razdeljeno v več faz, kjer so se glavna dela na objektih izvajala v poletnih mesecih v letih 2016 in spomladansko-poletnih mesecih leta 2018.

Sekcijski del - MSS: Energijsko modeliranje stavb skladno z ASHRAE standard 209-2018, Mitja Lenassi

Mitja Lenassi svojo celotno poklicno pot deluje na področju projektiranja strojnih napeljav in več kot desetletje tudi kot vodja postopka stavljenja sistemov v obratovanje. Leta 2011 je prejel nagrado IZS za več inženirskih dosežkov, med katerimi je tudi uvajanje slednjega v slovensko gradbeno prakso. Trenutno je predsednik upravnega odbora matične sekcije strojnih inženirjev in član upravnega odbora IZS. Je tudi član dveh inženirskih združenj ASHRAE in ACG ter slovenskega združenja sodnih izvedencev in cenilcev SICOS.

Energijsko modeliranje stavb ob sprejeti obvezi gradnje novih stavb samo še kot sNES postaja nepogrešljiv del faze projektiranja. ANSI/ASHRAE Standard 209 opisuje metodologijo energijskega modeliranja stavbe in opredeljuje splošne zahteve, povezane z enajstimi cikli modeliranja, ter določa specifične cilje, usklajene s fazo projektiranja, gradnje ali uporabe stavbe. Sedem modelirnih ciklov sovpada s fazami projektiranja, trije cikli se uporabljajo med gradnjo, eden je namenjen stavbi v uporabi. Slednji je vključen, da lastniku in modelarju pomaga razumeti kako primerjati rezultate energijskega modela z dejanskimi potrebami stavbe z namenom pridobitve informacij glede delovanja in predpostavk za naslednje projekte. Poleg samega standarda bodo predstavljeni tudi praktični primeri in vključitev energijskih rezultatov v analizo vseživljenjskih stroškov stavbe (LCCA).

V naslednjih četrtkovih novičnikih bomo predstavili nova predavanja in predavatelje.

KREDITNE TOČKE

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

Izjema so člani Matične sekcije geodetov, ki bodo za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin.

Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2022.

Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke namreč pripisane avtomatično.

PRIJAVA

Z zbiranjem prijav smo že pričeli.

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del, lahko pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Prijava samo na popoldanski sekcijski del ne pomeni hkratne prijave na dopoldanski plenarni del. V kolikor se želite udeležiti obeh delov, izbirate med paketi 8 do 13.

Povezava za ogled konference, ki jo boste prejeli na podlagi prijave, bo personalizirana. To pomeni, da bo na eno prijavo (e-naslov) mogoč le en ogled.

PRIJAVITE SE ZDAJ

Vljudno vabljeni k udeležbi!

VEČ INFORMACIJ

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si 
069 910 180, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si 

Nazaj