Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSlovenski inženirski dan 2021

4. marec - Slovenski inženirski dan – Podroben program MSG in MSS – 20% popust za celodnevno udeležbo

 

Do slovenskega inženirskega dneva »Sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami« nas loči točno 1 mesec. Za vas je pripravljen izjemno zanimiv in aktualen program. Razdeljen bo na dva dela: plenarni - dopoldanski in 6 sekcijskih - popoldanskih delov.

Kaj za svoj sekcijski del napovedujeta predsednika matične sekcije gradbenih inženirjev Andrej Pogačnik in matične sekcije strojnih inženirjev Mitja Lenassi, si preberite v nadaljevanju.

 

Sekcijski del matične sekcije gradbenih inženirjev

Program matične sekcije gradbenih inženirjev namenja poudarek potresnemu vidiku slovenske gradbene stroke. Poglobili se bomo v potresno dimenzioniranje, pristope in projektantsko prakso pri večjih premostitvenih objektih ter potresno prenovo spomeniško zaščitenih objektov s konkretnimi primeri. Dve predavanji bosta namenjeni potresni ogroženosti obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji: seznanili se bomo z rezultati analize, izvedene na Zavodu za gradbeništvo Slovenije in raziskave, ki jo je opravila Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Govorili bomo o karti potresne ogroženosti, metodologiji, na podlagi katere je narejena, pripravi nove karte in njeni vpetosti v širšo evropsko karto potresne ogroženosti. Dan bomo zaokrožili s predavanjem o seizmičnem obnašanju geotehničnih objektov.

Tekom popoldneva se bomo tako sprehodili skozi celotno paleto potresnega načrtovanja vseh vrst gradbenih objektov – od teoretičnih osnov do projektantske prakse in analiz obstoječega stanja.

Andrej Pogačnik, predsednik UO MSG

PRIJAVITE SE ZDAJ - ikona PRIJAVA

 

Sekcijski del matične sekcije strojnih inženirjev

Objekti morajo zagotavljati svojim uporabnikom varnost, zdravje in relativno ugodje tudi v primeru potresov in drugih naravnih nesreč. Za primer prvega je za področje strojništva ključnega pomena namensko pritrjevanje strojne opreme in naprav, za primere drugih nesreč, kot je v tem trenutku pandemija Covid-19, morajo inženirske rešitve najti odgovor nanje. Program matične sekcije strojnih inženirjev namenja poudarek pandemiji, čemur bosta namenjeni dve predavanji. V prvem bo predstavljen primer iz prakse, to je izvedena oskrbna mesta za Covid-19 bolnike v UKC Ljubljana, v drugem, kako je potrebno v takšnem primeru upravljati in uporabljati sisteme gretja, hlajenja in obdelave zraka. Naslednje predavanje bo predstavilo projektiranje teh sistemov ob upoštevanju napovedanih podnebnih sprememb, katerim se očitno ne bomo ognili. V četrtem predavanju bodo prikazana spremenjena pravila stroke glede filtracije zraka. Skratka, na odru matične sekcije strojnih inženirjev se bomo ukvarjali s teorijo in prakso, sedanjostjo in prihodnostjo.

Mitja Lenassi, predsednik UO MSS

PRIJAVITE SE ZDAJ - ikona PRIJAVA

 

Programe preostalih sekcijskih delov bomo podrobneje predstavili v naslednjih četrtkovih novičnikih.

PROGRAM

 

Kreditne točke

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2021.

Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke namreč pripisane avtomatično.

 

Prijava

Zbiranje prijav je v teku.

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del, lahko pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

V kolikor se udeležite konference dopoldne in popoldne (paketi 8 do 13), vam pripada 20% popust.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Povezava za ogled konference, ki jo boste prejeli na podlagi prijave, bo personalizirana. To pomeni, da bo na eno prijavo (e-naslov) mogoč le en ogled.

PRIJAVITE SE ZDAJ - ikona PRIJAVA

Ne zamudite slovenskega inženirskega dneva, največjega strokovnega dogodka za inženirje v Sloveniji, ki bo 4. marca. Več si preberite na: http://bit.ly/SID_2021.

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

Nazaj