Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Projektiranje sNES skozi zahteve »Načrta za okrevanje in odpornost« - 1

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), tega je pripravila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in je bil odobren na neformalni videokonferenci evropskih ministrov za ekonomske in finančne zadeve 26. julija 2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti), prinaša dodatne zahteve pri projektiranju sNES. Namreč, na večih mestih v NOO je zapisano, da predstavljajo pri gradnji objektov cilj visoko učinkovite stavbe s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo, na strani 467 za 10 % nižje kot to velja za stanovanjske stavbe.

Ne glede na to, da je MOP s Pravilnikom o projektni o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov poskrbelo, da dokazovanje doseganja merila sNES ni potrebno ne v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja ne v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, nastopa potrebnost dokazovanja doseganja energijskih meril za stavbe iz NOO, zaradi same uporabe evropskih sredstev, katerih pravilnost porabe se dejansko preverja. Zato je za te stavbe pomembno, da so projektirane energijske lastnosti dosegljive in kot take tudi dokazane. 

Celotna novica je dosegljiva tukaj.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

 

Nazaj