Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Potresna odpornost objektov – poziv Vladi RS

V juniju 2020 je na IZS potekal posvet o potresni odpornosti stavb, na katerem so bili prisotni predstavniki najpomembnejših strokovnih in izobraževalnih organizacij s tega področja. Predstavnikom MSG so se pridružili vidni predstavniki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru, Zavoda za gradbeništvo RS, Gradbenega inštituta ZRMK, Slovenskega društva za potresno inženirstvo, Urada za seizmologijo in Direktorata za kulturno dediščino. Potresna odpornost znatnega dela stavbnega fonda v državi ni ustrezna, zato so se udeleženci odločili, da pošljejo poziv Vladi RS, naj ukrepa.

Vsi prisotni na posvetu so se strinjali, da:
- je potresna odpornost velikega dela stavbnega fonda v Sloveniji zaskrbljujoča in da so zaradi tega ogrožena številna človeška življenja,
- je potresna ogroženost v družbi izrazito podcenjena,
- podeljevanje subvencij in kreditov s strani države za energetsko sanacijo potresno ranljivih objektov brez njihove poprejšnje potresne utrditve ne pomeni le zamujene priložnosti za njihovo potresno utrditev, ki jo bi bilo najbolj smiselno in ekonomično izvesti hkrati z energetsko sanacijo, pač pa je za zagotovitev potresne odpornosti objektov to celo izrazito škodljivo,
- bi morala država razmisliti o uvedbi potresnih izkaznic ali o kakem drugem načinu, ki bi ljudem podal informacijo o dejanskem stanju potresne odpornosti objekta (npr. pred nakupom ali najemom objekta),
- bi morala država del proračuna oz. kohezijskih sredstev nameniti potresni utrditvi javnih objektov in finančnim spodbudam za ojačitev drugih obstoječih potresno neodpornih objektov.

Celoten poziv Vladi RS, podpisan s strani vse udeležencev posveta, je objavljen tukaj

Nazaj