Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Objavljena nova verzija dokumenta »PRIPOROČILA UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER«


Dne 20.3.2023 je bila na Portalu prostor objavljena nova verzija dokumenta »PRIPOROČILA UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER« in sicer verzija 7.( https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/Parcele_stavbe/Drugo_razno/Navodila/Priporocila_z_skupna.docx).

Vsebina priporočil je že v veljavi, od dneva objave (20.3.2023), vendar, pa v primeru, da boste do 1.4.2023 vabili kot stranko v postopek MJU-Direktorat za stvarno premoženje države in se ta ne bo odzval, bo vabljenje pravilno in to ne bo predmet zavržbe ali dopolnitve.

Nova verzija priporočil je bila izdana zaradi, dopisa ki ga je posredovalo Ministrstvo za javno upravo št. 711-1/2023/1 z dne 28.12.2022 z naslovom »Priporočila uvajanja pravil ZKN in uvedbe IS KATASTER – poziv k spremembi«, Geodetski upravi RS in se nanaša na vsebino priporočil, ki obravnava vabljenje in določanje stranke v postopku v primeru, ko je kot lastnik v zemljiški knjigi z matično številko vpisana R Slovenija, NI pa določen upravljavec.

Ministrstvo za javno upravo nasprotuje, da se v takem primeru obravnava kot stranko v postopku MJU-Direktorat za stvarno premoženje države, ampak zahteva, da geodetsko podjetje glede na podatek o dejanski in namenski rabi ter o infrastrukturnih objektih poskuša najti upravljavca. V primeru, da jim to ne uspe, pa o tem obvestijo MJU-Direktorat za stvarno premoženje države, ki bo sprožil postopek določitve in posredoval geodetskemu podjetju podatek o stranki.

Geodetska uprava R Slovenije je v sodelovanju z MJU pripravila postopek ravnanja v primerih, ko je kot lastnik v zemljiški knjigi z matično številko vpisana R Slovenija, NI pa določen upravljavec in v priporočila dodala v poglavju 7. »STRANKE, VABLJENJE, DOKAZOVANJE VABLJENJA, STRANKAM NI BILA OMOGOČENA UDELEŽBA V POSTOPKU« podpoglavje 7.7. z naslovom »DOLOČITEV STRANKE, V PRIMERU KO JE ZEMLJIŠKOKNJIŽNI LASTNIK R SLOVENIJA, UPRAVLJAVEC PA NI VPISAN V KATASTER NEPREMIČNIN«.

Več si lahko preberete pod objavo ID3209 na GEOblogu.«

Nazaj