Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

IZS-MSGeo in GURS sta podpisali dogovor o sodelovanju pri zagotavljanje zanesljive in učinkovite vzpostavitve enotnega informacijskega sistema kataster in pri izvajanju ZKN

 

Dogovor opredeljuje okvirne vsebine skupnega pomena, pri katerih imata Geodetska uprava in MSGeo interes za sodelovanje:

- dogovor o skupnem sodelovanju v zaključni fazi "Programa projektov eProstor", tako imenovani fazi implementacije,

- zagotovitev pravočasnega, popolnega in neoviranega prehoda vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja podatkov v informacijskem sistemu kataster,

- seznanitev z novo ureditvijo vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja evidenc, določenih v ZKN, vključno s podzakonskimi predpisi, ki bodo sprejeti na njegovi podlagi in

- sodelovanje pri reševanju strokovnih problemov.

Vsebine skupnega pomena bodo potekale v okviru:

- izmenjave pobud in informacij,

- skupnega in usklajenega delovanja pri izvedbi aktivnosti v odnosu do države in drugih subjektov,

- skupnega sodelovanja pri izvedbi usposabljanj in izobraževanj,

- izmenjave informacij o načrtovanih in izvedenih aktivnostih ter dokumentacije v zvezi z aktivnostmi,

- izvedbe skupnih delavnic, seminarjev in drugih srečanj in

- drugih oblik sodelovanja, o katerih se Geodetska uprava in MSGeo medsebojno dogovorita.

Dogovor predvideva tudi možnost, da se lahko po potrebi oblikuje strokovno-posvetovalne skupine, ki bodo na sestankih obravnavale posamezno strokovno problematiko. Dogovor je sklenjen za nedoločen čas in nadomešča dosedanjega, sklenjenega leta 2002.

 

Nazaj