Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Geodetska podjetja v času trajanja ukrepov vezanih na Covid 19 – odgovor GURS

Geodetska uprava RS je odgovorila na naš dopis glede izvajanja geodetskih storitev v času epidemije. V dopisu z dne 7.5.2020 pojasnjujejo, da se morajo pri opravljanju vseh dejavnosti, ki so določene kot izjeme, upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ in da je odgovornost delodajalcev, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil. Zaradi vsebinskih specifičnosti pri izvajanju geodetskih storitev v katerih sodelujejo tudi lastniki nepremičnin, pa predlagajo, da se morebitne dodatne in specifične ukrepe predhodno uskladi z NIJZ in pridobi njihovo potrditev. Postopek je že v teku.

Glede vprašanja ali bo ustrezno vabljenje po ZEN-u (30. člen) geodetskemu podjetju v primeru neprihoda stranke omogočilo, da v elaborat poda dokazila o ustreznem vabljenju in neprihod stranke ne bo razlog za zavrnitev zahteve za uredite meje (7. odstavek 35. člena ZEN) pa so pojasnili:

Mejna obravnava v okviru geodetske storitve, ki je vsebinsko predpisana z ZEN, se ne izvaja po pravilih upravnega postopka, zato ZEN določa posebna pravila vabljenja na mejno obravnavo in posebnosti glede dokazovanja vabljenja, v kolikor se lastnik ne udeleži mejne obravnave. Način vabljenja na mejno obravnavo (kot ga določa 30. člen ZEN), zaradi spremenjenih razmer poslovanja v času epidemije COVID-19, ni bil spremenjen z nobenim predpisom.

Če bodo v primeru neudeležbe lastnikov na mejni obravnavi, v elaboratu geodetske  storitve predložena dokazila o vabljenju lastnikov, kot jih določa 30. člen ZEN, Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru preizkusa zahteve, ne bo zavrnila zahteve za ureditev meje iz razloga po sedmem odstavku 35. člena ZEN.

 

Celoten dopis GURS je objavljentukaj.

 

Nazaj