Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Projektiranje sNES skozi zahteve »Načrta za okrevanje in odpornost« - 3

 

26. aprila ste bili seznanjeni (povezava do novice), da je bil že objavljen prvi razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ima osnovo v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO).

Kot je v novici že predstavljeno, vezano na projektiranje iz objavljenega razpisa izhaja dvoje pomembnih zahtev, katere lahko smiselno pričakujemo tudi pri v prihodnjih z NOO povezanih razpisih: 1. Vodja projekta mora vlogi kot prilogo podati pisno izjavo, da je nova stavba skladno s 25. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Ur. l. RS, št. 158/20) skoraj ničenergijska. Poleg te izjave mora isti podati kot prilogo še drugo izjavo, da bo projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) izdelana skladno z Izkazom energijskih lastnosti stavbe, kot ga določa Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. l. RS, št. 52/10). Izjavi sta prosti in nimata vnaprej pripravljenega formularja.

Vezano na prvo izjavo, skladno z ZURE, da je nova stavba sNES, je pomembno, da je ta v samem zakonu opredeljena zgolj opisno. Je pa povsem natančno, s številkami, opredeljena v AN sNES 2020, sprejetem na seji Vlade aprila 2015, za katerega 84. člen ZURE navaja, da se šteje za akcijski načrt iz 26. člena ZURE, ker je bil sprejet na podlagi 331. člena Energetskega zakona. AN sNES 2020, torej. V njem je sNES opredeljena, poleg največje potrebne toplote za ogrevanje stavbe pri 25 kWh/m2a, še z dvema meriloma, največjo dovoljeno vrednostjo primarne energije in z odstotkovnim deležem OVE, izračunanem po opredelitvi REHVA. Oba slednja prikazuje spodnja tabela, prevzeta iz medmrežne strani MzI:

Medtem, ko je potrebno toploto za ogrevanje stavbe in največjo dovoljeno vrednost primarne energije mogoče izračunati po PURES 2010, deleža OVE glede na skupno dovedeno energijo po opredelitvi REHVA ne. Namreč, po PURES se delež OVE nanaša na končno dovedeno energijo, po REHVA glede na skupno potrebno primarno energijo!

Primer izračuna deleža po načinu REHVA za večstanovanjsko stavbo za električno gnano toplotno črpalko in za s plinom gnano toplotno črpalko najdete tukaj. Razumljivo je, da se tu izračunan delež močno razlikuje od tistega, ki ga pokaže Izkaz, izdelan po PURES.

Kaj razlika pomeni za vodjo projekta, ki mora podati izjavo po 25. členu ZURE, da je stavba sNES, se mora odločiti sam. Kot vedo povedati tisti, ki so o tem vprašali MOP, naj bi od njih dobili odgovor, da naj ob podpisovanju izjave po 25. členu ZURE izhajajo iz upoštevanja PURES 2010, izvršnega predpisa, ki sNES ne opredeljuje. sNES bo opredeljeval šele novi PURES, ki naj bi bil tik pred objavo v uradnem listu, v katerem je delež OVE opredeljen z naslednjim zapisom: »razmernik OVE (ROVE) je v odstotkih izražen razmernik med potrebno obnovljivo primarno obnovljivo energijo energentov proizvedenimi v, na, ob stavbi ali njeni neposredni bližini ali z oddaljenimi sistemi, glede na skupno potrebno primarno energijo za delovanje TSS«. Opredeljuje delež OVE smiselno tako, kot je sicer opredeljen po REHVA!

Osnutek PURES, ki naj bi čakal na objavo v uradnem listu in iz katerega je prevzeta opredelitev pojma ROVE (RER), je sicer dostopen tukaj. Dokument v glavi nosi datum 14. 7. 2021, kar pomeni, da ga očitno v skoraj letu niso spremenili prav nič.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

Nazaj