Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Ažuriran pregled zakonodaje iz področja geodetske stroke – stanje junij 2022

 

MSGEO pri IZS je v sodelovanju z GIZ GI pripravila ažuriran pregled zakonodaje – stanje junij 2022 in ga objavila na spletni strani med strokovnim gradivom MSGEO. Gradivo je objavljeno tukaj.

Pregled zakonodaje je prikazan v preglednici v xlsx formatu pod nazivom »Pregled zakonodaje junij 2022« in vsebuje navedbo trenutno veljavne zakonodaje in predhodno veljavne zakonodaje, ki jo morajo pooblaščeni inženirji geodezije upoštevati pri svojem delu. Pregled zakonodaje obravnava naslednja področja:

 • Geodetska dejavnost
 • Državni geodetski referenčni sistem
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Katastrski dohodek
 • Register prostorskih enot in hišne številke
 • Etažna lastnina
 • Množično vrednotenje nepremičnin
 • Infrastruktura za prostorske informacije
 • Prostorska zakonodaja
 • Stanovanjska zakonodaja
 • Stvarnopravna in zemljiškoknjižna zakonodaja
 • Splošni upravni postopek in upravne takse
 • Kmetijska zakonodaja
 • Gozdna zakonodaja
 • Vodna zakonodaja
 • Cestna zakonodaja
 • Elektronske komunikacije
 • Energetika

Poleg zakonov in podzakonskih aktov so na enem mestu zbrana tudi vsa navodila in priporočila, ki so bila izdana.

V preglednici v xlsx formatu pod nazivom »Pregled zakonodaje junij 2022« so podane povezave na dokumente, ki so navedeni v tabeli.

Posamezni dokumenti, ki se ne nahajajo na spletni strani Pravno informacijskega sistema RS – PisRS, so dostopni tudi med strokovnim gradivom MSGEO pod naslovom »Dostop do dokumentov«. Gradivo je objavljeno tukaj

 

Nazaj