Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Nadzor in vodenje prometa na slovenskih avtocestah – 1. del

 

Prometni inženirji, ki smo vpeti v nadzor in vodenje prometa na slovenskih avtocestah, ne poznamo počitka. Dogodki se vrstijo eden za drugim. Ko misliš, da si doživel in videl že vse dogodke, nas vedno znova presenetijo novi: epidemija (spremembe prometnih navad), ekstremni vremenski dogodki (žled, snežni meteži, poplave) in seveda nerazumljivi manevri voznikov (vožnje v nasprotno smer – obračanje kar na sami avtocesti). Spremembe vplivajo na naše delo tako, da se moramo takoj odzvati in poiskati rešitve, ki jih nikoli nismo pripravljali. Torej je takojšen odziv in prilagajanje naša največja vrlina. Promet na cestah se nenehno pretaka in vsaka ustavitev pomeni gospodarsko škodo.

Regionalni nadzorni center Kozina

Veliko prilagajanja je vezano na prometne dogodke (nesreče, zastoji, preusmeritve, delovne zapore), največ težav pa imamo pri večjih izrednih dogodkih, ko je prisotna velika mera stresa in panike. V teh primerih (množične nesreče, smrtne žrtve, ujeta vozila, požari v predorih, itd.) pa je najpomembnejše, da imamo v nadzornih centrih zbrane, usposobljene in izkušene kadre. To zagotavljamo s šolanjem, vajami in simulatorjem.

Da lahko nenehno rast prometa in dogodkov obvladujemo, uporabljamo sodobno tehnologijo, aplikacije, programske rešitve, simulacije in kar je najpomembneje: maksimalno izpopolnjene inženirje v nadzornem centru.

Eden večjih segmentov sistemov nadzora in vodenja prometa je Spremenljiva Prometna Signalizacija (SPS). Nameščena je na obremenjenih odsekih, povezana v nadzorne centre, upravljana iz nadzornih centrov (ali samodejno – avtomatika s pomočjo več različnih senzorjev vremena in prometa) ter vzdrževana s strani vzdrževalcev. Na koncu pa upamo, da tudi upoštevana s strani uporabnikov! To je naš cilj, tesno povezan s pretočnostjo in prometno varnostjo.

V ozadju sistemov delujejo številne ekipe inženirjev, ki 24/7/365 skrbijo za sistem (upravljanje, vzdrževanje, obnova, nadgradnje, uvajanje novejših tehnologij). Vodenje prometa zahteva širok spekter projektov inženirjev,  saj so pogoji za tekoč promet:

  • delovanje sistemov za nadzor in vodenje prometa
  • usposobljene ekipe vzdrževanja
  • usposobljene ekipe prometnih inženirjev v nadzornih centrih in njihovih podpornih službah
  • nenehno spremljanje stanja sistemov in njihova obnova
  • dobra komunikacija sistemov na avtocestah z vozili (vozniki).

SPS opozarja voznike na zastoj v naslednjem izvozu, kar pomeni tudi predlog, da uporabijo takoj prvi izvoz.

SPS opozarja voznike na prehod na drugo stran avtoceste in omejuje hitrost v delovišču, ker je promet speljan v eno predorsko cev dvosmerno (predor Markovec).

Potovalni časi se zbirajo na podlagi sistemov zbiranja prometnih podatkov. Z vsebino želimo voznike preusmeriti na tisti del ljubljanske obvoznice, ki je tisti trenutek bolj pretočen.

Zimski pogoji (sneženje,  meteži, burja, megla) aktivirajo nešteto različnih opozoril, napotkov in odredb, s ciljem večje prometne varnosti uporabnikov avtocest.

Velik pomen imajo prometne vsebine tudi za mednarodni tovorni promet, kjer smo non stop v stikih z glavnimi nadzornimi centri sosednjih držav in v realnem času preusmerjamo promet na mednarodne AC povezave (v primeru nesreč, zastojev).

Na lokacijah cestninskih postaj so nastali veliki platoji – NADZORNE TOČKE, opremljeni s sistemom SPS in video nadzorom. S pomočjo SPS lahko sedaj samodejno izločimo katerokoli vrsto vozil in jih 'predamo' nadzornim organom v pregled. S tem smo razbremenili sodelavce vzdrževanja, ki so zaporo postavljali ročno.

Vozila se na nadzorno točko preusmerjajo na podlagi prometnih vsebin SPS - do sedaj smo imeli zelo dobre izkušnje.
Tudi preventiva je nenehni 'najemnik' tovrstne signalizacije.

V nadaljevanju bodo predstavljeni še posamezni segmenti: Prometno informacijski center za državne ceste, Oddelek za prometno varnost in Oddelek za promet.

Zapisal mag. Ulrich Zorin, pooblaščeni inženir in direktor področja upravljanje, Dars, d.d.

 

Nazaj