Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.DOSEŽKI

Obnova voziščne konstrukcije na AC A1 Logatec – Unec – Postojna

Tip objekta: cesta 

Lokacija: Unec, Slovenija 

Dolžina odseka: 1,25 km 

Čas izvedbe storitev: 2013 

Storitve: Načrt gradbenih konstrukcij (cesta) in pripadajoči elaborati 

Investicijska vrednost: 2.300.000,00 EUR 

Investitor: DARS d. d. 

Najstarejši odsek avtoceste A1 Šentilj – Srmin med Vrhniko in Postojno je bil na določenih mestih zelo dotrajan in je bil potreben temeljite obnove. Na odseku Logatec – Unec od km 9,800 do km 10,431 in na odseku Unec – Postojna od km 0,000 do km 0,538 so na nekaterih mestih raziskave pokazale skupni indeks stanja kot zelo slab, kar posledično pomeni manjšo varnost v prometu. S projektom obnove voziščne konstrukcije je bilo potrebno določiti nov vzdolžni profil avtoceste zaradi nadgradnje voziščne konstrukcije v debelini 16 cm. Posebno pozornost smo namenili višinski navezavi asfaltnih plasti na obstoječe objekte. Ker obravnavan odsek poteka v »S« krivini, je bilo potrebno v celoti rekonstruirati območje vijačenja, kjer je bila predvidena tudi vgradnja drenažnega asfalta. Zaradi varnosti so bili potrebni posegi v širše območje vozišča, kar je obsegalo tudi varovanje brežin s kamnitimi zložbami, namestitev novih jeklenih varnostnih ograj. Nujna je bila tudi sanacija hidroizolacije na viaduktu Unec (dolžine 197m) ter zamenjava obrabne plasti na celotnem priključku Unec v skupni dolžini 830 m.

Fotografije: Marco Wolf.

Pooblaščeni inženir: Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.

Nazaj