Zakonodaja  


Spremembe prostorske in gradbene zakonodaje 2014

 

 

IZS sodeluje v delovnih skupinah MzIP, ki pripravljajo spremembe prostorske in gradbene zakonodaje

 

 

Vlada RS je novembra na predlog MzIP, Direktorata za prostor, potrdila izhodišča normativnih sprememb prostorske in gradbene zakonodaje, ki jih najdete  tukaj (543 KB).

 

 

Na podlagi izhodišč je Direktorat za prostor, MzIP, vzpostavil 11 delovnih skupin, v katere je UO IZS imenoval pooblaščene predstavnike IZS:

 

1. Celostna koordinacija projekta; vodi Luka Ivanič MzIP, predstavnica IZS - mag. Barbara Škraba Flis

 

2. Področje prostorskega načrtovanja (sistem, vsebina in postopki priprave prostorskih aktov); vodi Alenka Kumer MzIP, predstavnika IZS - mag. Bernarda Jurič, mag. Tomaž Černe

 

3. Področje aktivne zemljiške politike (prenovitev nabora prostorskih ukrepov iz ZUreP-1 in področje gospodarjenja s stavbnimi zemljišči); vodi mag. Matija Kralj MzIP, predstavnika IZS – Matjaž Grilc, mag. Tomaž Černe

 

4. Področje prostorskega informacijskega sistema; vodi Jurij Mlinar MzIP, predstavnik IZS – Matjaž Grilc

 

5. Področje postopka dovoljevanja (pogoji za gradnjo, predpisana dovoljenja, postopek dovoljevanja); vodi mag. Sabina Jereb MzIP, predstavniki IZS - Ivan Leban, mag. Bernarda Jurič, mag. Barbara Škraba Flis, mag. Tomaž Černe

 

6. Področje inšpekcijskih ukrepov in postopka; vodi Sandra Petan Mikolavčič MzIP; predstavnik IZS - Ivo Blaževič

 

7. Področje udeležencev pri graditvi in načrtovanju (pooblastila, naloge in razmejitev odgovornosti, zavarovanje odgovornosti, zbornična ureditev); vodi mag. Sabina Jereb MzIP, predstavniki IZS - mag. Barbara Škraba Flis, Ivan Leban, mag. Tomaž Černe

 

8. Načrtovanje in dovoljevanje objektov in ureditev državnega pomena; vodi Varja Majcen Ljubič MzIP, predstavnika IZS - Ivan Leban, mag. Barbara Škraba Flis

 

9. Področje gradbenih predpisov in vgrajevanje gradbenih proizvodov v objekte; vodi Saša Galonja MzIP, predstavnika IZS - Ivo Blaževič, Nives Bartol – Pohl

 

10. Redakcijska in nomotehnična priprava ter vsebinsko poenotenje materije Zakona o urejanju prostora; vodi Luka Ivanič MzIP, predstavnici IZS - mag. Bernarda Jurič, mag. Barbara Škraba Flis

 

11. Redakcijska in nomotehnična priprava ter vsebinsko poenotenje materije Zakon o graditvi objektov; vodi mag. Sabina Jereb MzIP, predstavnici IZS - mag. Bernarda Jurič; mag. Barbara Škraba Flis

 

 

Delovna gradiva, ki se bodo obravnavala na sestankih, bomo objavljali po delovnih skupinah in po dnevih sestanka.

 

Vabimo vas, da nam vaše komentarje k izhodiščem MzIP in IZS ter konkretne predloge rešitev posredujete na e-naslov komisije za sistemske zakone, ki bo odprt do sprejetja nove prostorske in gradbene zakonodaje. E-naslov:  komisija.sistemski.zakoniping@izspong.si.

 

Prosimo vas, da v sporočilu, ki nam ga boste poslali, navedete tudi eno ali več številk delovne skupine, na katero se vaše mnenje nanaša. Na ta način nam boste omogočili lažje delo (primer: 5 - Področje postopka dovoljevanja).

 

Hvala za razumevanje in vabljeni k sodelovanju!