Zakonodaja  


Predpisi EU

 

 

Sprejeta je nova Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2013/55/EU z dne 28.12.2013 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki mora biti implementirana do 18.1.2016. Direktiva je objavljena  tukaj.

 

 Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12.12.2006 o storitvah na notranjem trgu  (198 KB)

 

 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7.9.2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (2.1 MB)