Topmenu  


Sporočila za medije

28.02.08

Vladni predlog zakona lahko pomeni razpad zbornice

Ljubljana, 28. februar – V Inženirski zbornici Slovenije (IZS), ki je v letu 2007 praznovala 10. obletnico delovanja, so s presenečenjem prebrali sklep Vlade RS, sprejet na seji minuli teden. Vlada je na seji sprejela predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki je v popolnem nasprotju z vsemi dosedanjimi usklajevanji pri katerih je sodelovala IZS. »Usklajevanja so potekala več kot eno leto in nikoli ni bilo govora o različici predloga zakona, ki ga je nazadnje sprejela vlada,« ugotavlja predsednik IZS mag. Črtomir Remec. V zbornici predlog zakona označujejo gledano v celoti za nesprejemljiv, saj so prepričani, da bo postavil inženirsko gradbeno stroko vsaj za deset ali več let nazaj.

»Prav tako ugotavljamo, da predstavlja predlog zakona dolgoročni upad strokovnosti in kakovosti na področju graditve ter celotne inženirske stroke, ki se je po tranziciji šele v zadnjih nekaj letih uspela spet postaviti na noge. S to predlagano zakonsko rešitvijo se rušijo vsi naši dosedanji rezultati za izboljšanje kakovosti gradnje,« opozarja predsednik Remec.

Zbornica, ki združuje več kot 5700 pooblaščenih inženirjev, namreč med drugim skrbi, da so njeni člani dobro obveščeni o novostih in spremembah gradbene zakonodaje, skrbi za izobraževanje članov po posameznih strokovnih področjih, objavlja primere dobre inženirske prakse in opozarja na slabe rešitve ter ne nazadnje podeljuje nagrade za inženirske dosežke in inovativnost. Predvsem slednje so tiste, ki vzpodbujajo podjetja k bolj izvirnim in inovativnim gradbenim rešitvam ter so namenjene tistim projektantom, izvajalcem in investitorjem, ki spreminjajo gradbeno kulturo in ustvarjajo pogoje za inovativnost. »Edino kar po našem mnenju zares manjka v obstoječem ZGO-1 je ureditev statusa svobodnega poklica, ki ga predvideva EU direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij,« pojasnjuje Remec.

V zbornici dodajajo, da doslej s pristojnega ministrstva za okolje in prostor niso dobili pojasnila, zakaj je vlada sprejela predlog zakona, ki je popolnoma drugačen od predloga, pri usklajevanju katerega so sodelovali tudi njeni predstavniki. Na izredno sejo upravnega odbora zbornice, ki so jo sklicali v torek, 26. februarja, so poleg ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika povabili tudi generalno direktorico Direktorata za prostor Metko Černelč. V zbornici pojasnjujejo, da so jim iz kabineta ministra telefonsko opravičili ministrovo odsotnost in jih hkrati obvestili, da so vabilo na sejo predali Metki Černelč. Černelčeva pa je telefonsko obvestila predsednika zbornice, da predloga zakona ne more komentirati, ker gre za vladno različico, zato se seje ne bo udeležila. »Ker se tako izredne seje upravnega odbora ni udeležil nihče od predstavnikov resornega ministrstva, še danes ne poznamo razloga, zakaj je prišlo do tako drastične spremembe predloga zakona,« opozarja Remec in dodaja, da je presenečenje še toliko večje, ker je le nekaj dni pred omenjeno sejo vlade na ministrstvu za okolje in prostor potekal usklajevalni sestanek na predlog zakona. »Vendar na tem sestanku ni bila niti z eno samo besedo omenjena aktualna sprememba predloga zakona, o njej pa tudi kasneje nismo bili obveščeni s strani ministrstva.«

Zbornica je za 18. marec sklicala skupščino, na kateri bodo po upravnem odboru še člani zbornice sprejeli stališče do predloga zakona.

Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti na novo določa pogoje za opravljanje reguliranih poklicev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Poleg inženirskih poklicen bo zakon urejal tudi delo arhitektov. Tudi slednji so s presenečenjem sprejeli sprejet predlog zakona. Zbornica za arhitekturo in prostor je tako za 10. marec napovedala zbor arhitektov, na katerega so povabili tudi IZS.

 

Več informacij na spletni strani:

 http://www.izs.si

mag. Črtomir Remec, predsednik IZS

Tel.: 01 / 547 33 40

E-mail:  izsping@izspong.si


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si