Topmenu  


Sporočila za medije

05.03.08

Vabilo

Vlada RS je na seji dne 21. 2. 2008 sprejela predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je predlog zakona na izredni seji dne 4. 3. 2008 v celoti zavrnil, ker so vladne spremembe postavile na glavo zadnjo med resornim ministrstvom in obema poklicnima zbornicama usklajeno verzijo zakona. Prenos javnih pooblastil na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pomeni resno grožnjo za neodvisnost inženirske gradbene stroke, zato je IZS pobudo za splošno razpravo o predlogu zakona tudi že naslovila na vse poslanske skupine v Državnem zboru RS.

Ugotavljamo, da so bile obljube, dane predstavnikom IZS na sestanku na MOP dne 10. 3. 2008,   brezpredmetne, saj so bile na novinarski konferenci ministrstva dne 13. 3. 2008 večinoma ovržene. IZS bo tako uporabila vsa razpoložljiva sredstva za preprečitev sprejema predloga zakona, ki bi onemogočil nadaljevanje aktivnosti zbornice za dvigovanje strokovnosti in odgovornosti ter vzpodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pooblaščenih inženirjev.

Do predloga zakona se bodo na skupščini opredelili še predstavniki vseh matičnih sekcij IZS.

Vabimo vas na 20. redno sejo skupščine IZS, ki bo potekala

v torek, 18. marca 2008, ob 15.00 uri, v prostorih Inženirske zbornice Slovenije,

Jarška cesta 10b, Ljubljana (3. nadstropje).

Na skupščini bomo obravnavali tudi pobudo IZS o vložitvi pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice, v zvezi z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS in Ustavnega sodišča RS, o volitvah predstavnika Državnega sveta RS iz vrst samostojnih poklicev.

Če bi se želeli s predsednikom IZS še posebej pogovoriti, vas vljudno prosimo, da nam, zaradi lažje organizacije, to sporočite na telefonsko številko 02 330 56 00 (Tomaž Gaube). 

 

Prisrčno vabljeni!

mag. Črtomir Remec

predsednik Inženirske zbornice Slovenije

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si