Topmenu  


Sporočila za medije

17.11.16

Črtomir Remec ostaja na čelu Inženirske zbornice Slovenije

 

 

»Vesel sem, da po vseh teh letih še vedno uživam tolikšno zaupanje naših članov. To je potrditev, da delamo dobro in da gredo naša prizadevanja na področju graditve objektov in dvigovanja gradbene kulture v pravo smer. Predvsem pa je priznanje naši aktivni vlogi pri pripravi oziroma spreminjanju prostorske, gradbene, javno-naročniške in geodetske zakonodaje,« je poudaril mag. Črtomir Remec, dosedanji predsednik Inženirske zbornice Slovenije (IZS), ki jo bo vodil tudi naslednja štiri leta.

 

Remec je na današnji volilni skupščini IZS, na kateri so člani izbirali tudi novega predsednika, dobil 34 glasov, njegov protikandidat, dr. Samo Peter Medved, pa 14. Magister gradbeništva je znan tudi po tem, da je že četrt stoletja dejaven ne samo na domačem inženirskem področju, ampak tudi v mednarodnih inženirskih organizacijah. Med drugim je izvršni podpredsednik Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO – World Federation of Engineering Organisations) in predsednik Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC – European Council of Engineers Chambers). Obe funkciji sicer opravlja nepoklicno, prizadeva pa si za boljšo prepoznavnost in večjo vplivnost inženirjev. »Naše številne ideje in predloge so kot dobre že prepoznali v Evropi in Svetu, prizadevamo si, da bi jih kot take prepoznali tudi doma v Sloveniji,« je dejal Remec in dodal, da si bo s sodelavci še naprej prizadeval za pametne rešitve v zakonodaji in predpisih, ki bodo optimalne za varnost državljanov, zdravo gospodarstvo in gospodarsko rast.

 

Dr. Samo Peter Medved je tehnični direktor podjetja Lineal, med drugim pa aktiven član Združenja za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije, pobudnik in ustanovitelj združenja za informacijsko modeliranje objektov Slovenije, ustanovni član Slovenskega geotehničnega društva in tudi Zbornice za gradbeništvo Slovenije.

 

Inženirska zbornica Slovenije (IZS), ki je bila ustanovljena pred 20. leti, združuje 7000 pooblaščenih inženirjev, ki kot projektanti, revidenti, nadzorniki in vodje del delujejo na področju graditve objektov. Združeni so v šestih matičnih sekcijah: gradbenih inženirjev, strojnih inženirjev, elektroinženirjev, inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, inženirjev geodetov ter inženirjev rudarske in geotehnološke stroke. Osnovno poslanstvo IZS je dvigovanje gradbene kulture, ki vključuje informiranje, izobraževanje in etično delovanje članov. Sekcije in komisije IZS aktivno sodelujejo pri pripravi sistemske prostorske, gradbene, javno-naročniške in geodetske zakonodaje. IZS je podaljšana roka države, ki s pooblastilom izvaja licenciranje inženirjev v postopku graditve – ima 11 pooblastil po zakonih o graditvi objektov in geodetski dejavnosti. Je aktivna članica mednarodnih inženirskih združenj in zbornic. Zastopa tudi poklicne interese svojih članov.

 

 

Več informacij:

Petra Kavčič, Inženirska zbornica Slovenije

Telefon: 01 547 33 37; e-pošti:  petra.kavčičping@izspong.si, izs@izs.si

 

 

Agencija Andreja Jernejčič – Lin&Nil

Telefona: 01 547 65 18, 041 812 669; e-pošta: info@jernejcic.si


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si