Topmenu  


Sporočila za medije

11.10.12

Nov mandat dosedanjemu predsedniku Inženirske zbornice Slovenije

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

 

NOV MANDAT DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ljubljana, 11. oktober 2012 - Včeraj so na Inženirski zbornici potekale volitve predsednika zbornice. Skupščina zbornice je z dvotretjinsko večino izmed dveh kandidatov štiri-letni mandat ponovno zaupala dosedanjemu predsedniku, mag. Črtomirju Remcu.

 

Mag. Remec je člane skupščine prepričal s programom, ki predstavlja nadaljevanje dosedanjih uspešnih zborničnih aktivnosti, skrb za večjo kakovost in pošteno plačilo inženirskih storitev ter usmeritev v trajnostno gradnjo v skladu z zaključki Svetovnega inženirskega foruma, ki je letos septembra potekal v Ljubljani. Slednji so zapisani v Ljubljanski deklaraciji o trajnostni gradnji stavb in infrastrukture.

 

»Prizadeval si bom za visoke strokovne standarde in temu ustrezno plačilo za inženirsko delo ter za to, da bomo inženirji delo sploh imeli – doma in v tujini. Doma je poleg energetske obnove stavnega fonda potrebno začeti tudi z gradnjo infrastrukturnih objektov – železniške infrastrukture, hidro-energetskih objektov, vodno-gospodarskih objektov in ureditev za zaščito pred poplavami«, je med drugim izjavil novo izvoljeni predsednik inženirske zbornice.

 

Mag. Črtomir Remec, je bil izvoljen za predsednika zbornice še za štiri leta.

 

 

Ljubljanska deklaracija o trajnostni gradnji stavb in infrastrukture: http://www.izs.si/izpostavljena-novica/n/aktualno-927/

 

Več informacij:

mag. Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka IZS

01 547 33 40

 izsping@izspong.si

 

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si