Strokovni izpiti  


Pripravljalni seminarji za pooblaščenega inženirja in vodjo del

 

Seminarje organizirajo po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije za posamezne stroke:

 

 

Gradbena stroka:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov (ZDGITS),

Ljubljana, Karlovška cesta 3, tel. 01 524-02-00, fax: 01/524-01-99

Več v:  Pripravljalni seminar (40 KB)

 

 

Strojna stroka:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije,

Ljubljana, Karlovška 3, tel. 01 425 47 57

 www.zveza-zsis.si

 

 

Elektro stroka:

Elektrotehniška zveza

Ljubljana, Stegne 7, tel. 01 511 30 00

Več v:  Pripravljalni seminar (51 KB)

 

 

Rudarstvo in geotehnologija:

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov,

Ljubljana, Aškerčeva 12, tel. 01 470 46 10

Datum seminarja: 11.2.2019 do 15.2.2019

 

 

Požarna varnost:

Inženirska zbornica Slovenije

Ljubljana, Jarška cesta 10 b

Tel. 01 547 33 26