Strokovni izpiti  


Strojna stroka

 

 Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka  (59 KB)

 

 Investicijski procesi in vodenje projektov (55 KB)

 

Varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta
-  splošni del (66 KB)
-  posebni del (55 KB)

 

Področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov
-  splošni del (59 KB)
-  posebni del (47 KB)

 

Preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga)